Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil forby at trygdemottakere kan få med seg ytelser for barn og ektefeller i utlandet, skriver VG.

Fullt barnetillegg for uføre er 38.753 kroner pr. barn. Fullt ektefelletillegg for alderspensjonister utgjorde per 1. mai 2018 46.742 kroner pr. år.

- Det betyr at en ufør mann som reiser til Thailand og får seg kone og to unger der, får 77.506 kroner for de to barna i året. Vi ser ingen grunn til at folk som bor i Thailand skal få disse pengene. Vi krever at de skal bo i Norge for at disse tilleggene skal utløses, sier Hauglie til VG.

Uføre og alderspensjonister i Norge som flytter ut av Norge beholder imdilertid sin egen uføre- eller alderspensjon.

Sparer 32 millioner kroner

Innstrammingen vil i hovedsak gjelde land nordmenn drar til utenfor EU; i hovedsak Thailand, Filippinene, Marokko og Pakistan. Det dreier seg i dag om rundt 800 trygdede og totalt koster tilleggene staten 32 millioner kroner årlig.

Norge har 334.200 uføre og 927.600 alderspensjonister. Regjeringen anslår folketrygdens totale utgifter i 2019 til 425 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 8,5 milliarder kroner fra saldert budsjett 2018.

Trygdenekten vil ikke gjelde trygdede som oppholder seg i EØS-land og land som Norge har trygdeavtale med, skriver VG.

Hauglie mener det ikke er rimelig at tilleggene eksporteres til land med et helt annet kostnadsnivå enn i Norge og at kontrollmulighetene er vesentlig vanskeligere i utlandet.

Hun sier også til VG at legitimiteten til trygdesystemet kan svekkes dersom slike tillegg gis til personer med liten eller ingen tilknytning til Norge.

Ufør i Thailand blir rammet

En som blir rammet dersom Hauglies forslag blir en realitet, er Thomas Kristiansen. Han ble ufør etter en arbeidsulykke hos statseide Kongsberg Våpenfabrikk i 2005, skriver Thailands Tidende.

– Da jeg ble erkjent hundre prosent ufør fortalte de meg at jeg kunne bosette meg hvor jeg ville i verden, det ville ikke påvirke min trygd, forteller Thomas Kristiansen til Thailands Tidende.

– Når jeg nå har stiftet familie og fått to barn, skal plutselig norske myndigheter ta fra meg barnetillegget? spør han og legger til at barnestøtten til den eldste datteren er på 3200 kroner måneden.

- Noe som akkurat dekker utgiftene til skolegang, sier Kristiansen, som sammen med familien bor i den nordlige provinsen Nan.