*Nettavisen* Økonomi.

Vil gi banktopper halv bonus

Foto: Erlend Aas (NTB Scanpix)

Særnorsk bonusstans i emming.

07.02.14 17:43

EUs nye forordning og direktiv for gjennomføring av Basel III i EU-området trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2014.

Finansdepartementet har fredag sendt på høring utkast til regler om kapitalkrav og godtgjørelsesordninger, utarbeidet av Finanstilsynet.

I høringsnotatet kommer det frem at norske banktopper kan få en mindre bonusmulighet enn sine europeiske kolleger.

Bonusbrems
EU-reglene tilsier at variabel godtgjørelse ikke skal overstige 100 prosent av fast godtgjørelse, men medlemslandene kan åpne for at bonusene skal kunne utgjøre 200 prosent av fastlønnen.

I Norge går det derimot at banktoppene kun kan få halvparten.

Finanstilsynet foreslår å videreføre bestemmelsen om at bonuser for ledergruppen i banker ikke kan være høyere enn 50 prosent av den faste godtgjørelsen. De nye reglene kan tidligst tre i kraft 1. januar 2015 og da med virkning for avtaler som gjelder regnskapsåret 2015.

Flere finansinstitusjoner har de siste årene vært forberedt på bonusbegrensninger og har som en følge av det økt fastlønninger betraktelig.

Håver inn penger
Norske banker har aldri tjent mer penger enn nå.

Noe som torsdag ble illustrert av landets desidert største bank.

DnBs resultat i 2013 var 17.526 millioner kroner, en økning på 3.734 millioner fra 2012. Resultatet tilsvarer et overskudd på 48 millioner kroner hver eneste dag i 2013 - eller to millioner kroner per time døgnet rundt hver eneste dag.

Det gode resultatet bidro til at konsernets kjernekapitaldekning etter overgangsreglene økte fra 10,7 prosent ved utgangen av 2012 til 11,8 prosent ved utgangen av 2013. Økte renteinntekter, lave utlånstap og god kostnadsstyring er hovedårsakene til den positive resultatutviklingen.

DnB har økt den rene kjernekapitalen med 12,4 milliarder kroner de siste tolv månedene. Frem mot 2016 må denne økes ytterligere med over 40 milliarder kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag