*Nettavisen* Økonomi.

Vil gi lavere skatt til alle i jobb

RAPPORT KLAR: Leder av skatteutvalget, SSB-sjef Hans Henrik Scheel, og finansminister Siv Jensen møttes tirsdag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Her finnner du alle detaljene i Scheel-rapporten.

04.11.15 13:42

Finansminister Siv Jensen (Frp) fikk tirsdag Scheel-rapporten fra Hans Henrik Scheel.

Du kan lese hele rapporten her.

Utvalgets mandat har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen.

Les Stavrums blogg: Skattefelle for eldre i dyr bolig

Utvalget anbefaler dagens modell for skattlegging av selskaper, men å redusere satsen fra 27 prosent til 20 prosent for å tilpasse selskapsskatten til den internasjonale utviklingen.

Hovedpunktene i Scheel-utvalgets reformfortslag er:

Det foreslås å beholde dagens modell for beskatning av selskaper

  • Utvalget foreslår å sette skattesatsen på alminnelig inntekt ned til 20 prosent for både selskaper og personer.
  • Regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere.
  • Det foreslås å innføre kildeskatt på renter og royalty.
  • Det foreslås å innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren.
  • Utvalget foreslår å stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv., husdyrbygg i landbruket).
  • Flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer foreslås fjernet, for å redusere satsene i inntektsbeskatningen og redusere effektivitetstapet ved beskatning.
  • Utvalget foreslår at eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats. Samtidig foreslås det særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte.
  • Utvalget foreslår å innføre en ny progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt.
  • Det foreslås å endre formuesskatten slik at alle objekter inkl. gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi og bunnfradraget økes (innenfor en provenynøytral ramme).
  • Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.


HTML EMBED


Utvalget legger fram ett forslag som er om lag provenynøytralt og ett forslag med skattelettelser med en ramme på 15 milliarder kroner.

- Jeg ser fram til å sette meg inn i de analyser og anbefalinger utvalget har kommet med, sier finansminister Siv Jensen.

Det kommer ingen snarlig konklusjon fra regjeringen:

- Før regjeringen konkluderer vil jeg nøye vurdere utvalgets anbefalinger. Vi må forholde oss til at selskapsbeskatningen er under press ved at landene rundt oss reduserer satsene, og ved at bedriftene enkelt kan flytte inntekter og kostnader for å spare skatt, sier Jensen.

Siv: - Samlet skattenivå skal ned

Norsk økonomi er i endring og lavere etterspørsel fra oljenæringen vil kreve omstillinger for norske bedrifter og arbeidskraft.

- Skattesystemet i en slik situasjon må stimulere til arbeid, sysselsetting og lønnsomme investeringer som kan bidra til fornyet vekst. Herunder er det viktig at skattesystemet bidrar til stabilitet og forutsigbarhet, sier Jensen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Oslo 20151103. Terje Breivik (V) følger med på Hans Olav Syversen (Krf) som snakker med pressen i det han ankommer første forhandlingsmøte mellom samarbeidspartiene om statsbudsjettet for 2016 i Stortinget tirsdag ettermiddag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Hun forsikrer at denne regjeringen vil redusere det samlede skattenivået og gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spare og investere.

- Vi ønsker å prioritere vekstfremmende skattelettelser. Til dette reformarbeidet vil utredningen fra ekspertutvalget være et viktig innspill, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II i mars 2013. Høyre/FrP-regjeringen ga et tilleggsmandat, der utvalget også ble bedt om å vurdere avskrivningsreglene og et forslag som gir samlede skattelettelser.

HTML EMBED
(function(d, s, id) {var js,ijs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//embed.scribblelive.com/widgets/embed.js";ijs.parentNode.insertBefore(js, ijs);}(document, 'script', 'scrbbl-js'));Annonsebilag