*Nettavisen* Økonomi.

Vil ha årlig reserverapportering

Her er Oslo Børs sine retningslinjer for rapportering av oljereserver.

Oslo Børs har presentert sine første retningslinjer for rapportering av oljereserver, men legger ikke opp til et stringent regime.

Etter en eksplosjon av nye oljeselskaper på Oslo Børs de siste årene har det blitt behov for egne retningslinjer for rapporteringen av olje- og gassreserver. I dag har Oslo Børs lagt frem børsirkulæret som innholder de nye retningslinjene.

NA24 - din næringslivsavis

Sirkulæret omfatter både rapportering av reserver, men også resultater av letevirksomhet.

- Oslo Børs vil ikke med dette etablere nye eller endrede definisjoner for reserverapporering, og sirkulæret er således i stor grad en videreføring av etablert praksis basert på eksisterende og velkjente klassifiseringssystemer. I den grad bransjeorganisasjonene reviderer sine klassifiseringssystemer, anbefaler sirkulæret at de bransjenormer som til enhver tid er gjort gjeldende legges til grunn, heter det i en pressemelding fra børsen.

Årlig rapport
Retningslinjene angir at det skal utarbeides en årlig reserverapport som skal legges ut som børsmelding i en egen meldingskategori i børsens meldingssystem.

Oslo Børs forventer at retningslinjene vil følges, men det legges opp til et «følg eller forklar»-prinsipp i forhold til de retningslinjene som gis. Med andre ord skal det forklares dersom et selskap velger å avvike fra retnignslinjene.

I hovedsak ber Oslo Børs selskapene rapportere reservene på P90, påviste reserver og P50-nivå som er påviste og sannsynlige reserver.

Dårlig tid
Oslo Børs anbefaler at selskapene følger retningslinjer med virkning allerede for årsavslutningen 2006.

I den grad selskapene ikke ser seg i stand til å rapportere fullt ut i henhold til sirkulæret allerede for 2006, vil man kunne følge prinsippet om «følg eller forklar».

Retningslinjene vil gjelde for selskaper med aksjer og notert på Oslo Børs, som er involvert i produksjon og letevirksomhet tilknyttet hydrokarboner.

Sirkulæret kan leses her .

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.