Forslagene i en fersk rapport inkluderer utarbeidelse av tydeligere grenser for hva som er skattefritt og hva som er næringsvirksomhet. Dessuten anbefaler skatteetaten at selskaper som formidler overnattings- og oppdragstjenester, blir pålagt å innrapportere inntektsopplysninger direkte til skatteetaten.

Les også: - Vi har avslørt og anmelder 105 Uber-sjåfører i Norge

– Vår erfaring er at det blir riktigere skatt når informasjonen kommer direkte fra kilden, som bankinformasjon fra banken og informasjon om inntekt fra arbeidsgiver. Vi tror direkte rapportering er fremtiden for delingsøkonomiselskaper, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Les også: Delingsøkonomien skal inn i selvangivelsen

Les også: Vil skattelegge Airbnb-utleie

Omstridt

Ifølge skatteetaten må det vurderes individuelt om personer som tar mange oppdrag gjennom delingsøkonomien, driver næringsvirksomhet.

– Skjønnsmessige vurderinger kan være lite forutsigbart for skattyter. Skatteetaten ønsker derfor å forenkle regelverket ved å lage en oppskrift på hva som regnes som virksomhet, sier Holte.

Begrepet delingsøkonomi omfatter tilbud av ulike tjenester – som utleie av boliger og biler. Airbnb og Uber er to av de største globale aktørene, og begge er omstridt.

For et år siden var statsminister Erna Solberg (H) klar på at regjeringen ikke vil forby selskapene i Norge. Før jul tok imidlertid Arbeiderpartiets Jan Bøhler til orde for at Oslo følger eksempelet fra Barcelona og andre europeiske byer og stanser Airbnb-utleie av sentrumsboliger. Uber-sjåfører er på sin side blitt dømt flere ganger i både Norge og andre land for ulovlig piratdrosjevirksomhet.

Les også: Dette selskapet slår både Facebook og Google

Les også: LO ser store utfordringer i delingsøkonomien

– Ulovlig

Norges Taxiforbund, som før jul leverte en omfattende anmeldelse mot Uber, mener selskapet organiserer opp mot 1.000 piratdrosjer uten lovpålagt tillatelse i Norge, og at selskapet medvirker og tilrettelegger for kriminell virksomhet.

Forbundet mener Uber ikke har noe med delingsøkonomi å gjøre, og peker på at sjåførene har avtale som selvstendig næringsdrivende, at de selv har ansvar for å registrere seg, og følge de regler som gjelder for alle andre enkeltmannsforetak – herunder alle norske drosjeeiere.

– Uber er definert av Samferdselsdepartementet, politiet og rettsvesenet som ulovlig taxivirksomhet. Punktum, sier Atle Hagrun i Norges Taxiforbund til NTB.

Les også: Får god ekstrainntekt av å leie ut hjemmet - venter spent på skattesvaret

Les også: Jan Bøhler: Oslo må stanse utleie gjennom Airbnb

– Helt enige

Uber mener selv de er en samkjøringstjeneste som faller inn under begrepet delingsøkonomi, der sjåføren og passasjer deler omkostningene. Selskapet tar skatteetatens tiltak imot med åpne armer:

– Her er vi helt enige med skattedirektøren, vi ønsker også en ordning der vi pålegges å innrapportere inntekt automatisk. Det er en selvfølge at de som kjører med Uber skal betale skatt, sier Uber Norge-sjef Carl Edvard Endresen til NTB. (©NTB)

Har du sett disse videoene?

HTML EMBED
embedNAvideo("oyPGSbGOax2IkhU9kJRFvw", false)
HTML EMBED
embedNAvideo("QaYuDdXUH_BTqX2VTce4_Q", false)