*Nettavisen* Økonomi.

Vil ikke bruke videokonferanse

Regionleder Øst i FotoPhono, Daniel Wormnæs. Foto: FotoPhono

64 prosent av norske topp- og mellomledere har ikke brukt videokonferanse

En ny undersøkelse om videokonferanse blant mer enn 600 norske topp- og mellomledere, gjennomført av analysebyrået InFact på vegne av det norske lyd- og bildeselskapet FotoPhono, viser at hele 64 % av de spurte oppgir å ikke ha brukt videokonferanse i sin arbeidssituasjon.

Forskjeller
Undersøkelsen avliver også en gammel myte om at offentlig sektor henger langt etter på det aktuelle området i forhold til privat: 66 % av de spurte i offentlig sektor oppga å aldri ha brukt videokonferanse i sitt arbeid, mot 62 % i det private næringslivet. Med andre ord en marginal forskjell.

Aldersmessig er forskjellene litt større: De hyppigste brukerne av videokonferanseløsninger finner vi i aldersgruppen mellom 40 og 59 år, her bekrefter 40 % at de har brukt denne typen utstyr i sin jobbsituasjon.

Investering
- Dette gjenspeiler først og fremst at investeringer i videokonferanseutstyr i Norge har skjedd på ledelsesnivå, sier regionleder Øst i FotoPhono, Daniel Wormnæs i en melding, og fortsetter:

- Ledere har sett verdien i å kunne kommunisere tettere med sine enheter, være mer effektiv og samtidig spare reiseutgifter. Det vi ser nå er at ledere som har fått et naturlig forhold til fordelene med videokonferanse, nå viderefører dette til å gjelde større deler av bedriften. Samtidig gjør de teknologien tilgjengelig medarbeidere i mellom.

Menn bruker ifølge undersøkelsen videokonferanseløsninger oftere enn kvinner. Mens hele 43 % av de mannlige respondentene bekrefter å ha brukt slike løsninger, svarer bare 28 % av kvinnene det samme.

Av de 64 % i undersøkelsen som svarte at de ikke har brukt videokonferanse i sin arbeidssituasjon, oppga en overveldende majoritet, 49 %, årsaken til å være at de ikke hadde slikt utstyr på sin arbeidsplass. Dernest sa 19 % at de foretrakk telefon eller personlige møter. Kun halvannen prosent mente at videokonferanseutstyr er for ustabilt.

Ingen reise
- Dette viser jo at potensialet for leverandører av videokonferanseløsninger er stigende, og at det handler mye om å få vist frem de fordelene bruk av video gir, ikke minst hvilke bruksområder det egner seg best for. Video skaper en samhandling på tvers av avdelinger og geografi som er vanskelig å få til på samme nivå med å drive reisevirksomhet mellom lokasjoner. Beslutninger kan tas raskere, forteller Daniel Wormnæs i meldingen.

Et annet interessant aspekt av undersøkelsen er at ledere i offentlig sektor, i større grad enn privat sektor, ser ut til å føle at de ikke får tilstrekkelig opplæring i bruk av videokonferanseutstyr. Blant respondentene som oppga å ikke ha brukt videokonferanseutstyr sa 9 % av de offentlig ansatte, mot kun 4 % i privat sektor, at de manglet tilstrekkelig opplæring.

Offentlig sektor
- I offentlig sektor har vi den senere tid sett stor utvikling. Staten har satt bruk av videokonferanse som en uttalt strategisk satsing i sitt miljøprofileringsarbeid, og store etater driver nå utstrakt bruk av videokonferanse, sier Wormnæs i meldingen.

Undersøkelsen viser også at det blant de som ikke bruker videokonferanseløsninger er store forskjeller i årsakene som ligger bak når man segmenterer på alder. Hele 60 % av de mellom 18 og 24 år sa at de foretrakk telefon eller personlige møter fremfor videokonferanse. I underkant av 17 % av de mellom 40 og 59 år sa det samme.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag