Vil nekte deg å sjekke på nettavisene

Finansministeren er todelt i sitt syn på fremtiden til norsk økonomi.

Finansministeren er todelt i sitt syn på fremtiden til norsk økonomi. Foto: (3T6J)

Sigbjørn Johnsen vil stoppe skattelistene.

31.01.11 13:14

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om innstramminger i reglene om offentliggjøring av skattelister. Hovedformålet med forslaget er å redusere faren for misbruk av listene, og å unngå uheldig kommersialisering av opplysningene, skriver Finansdepartementet i en melding. Skattelistene skal fortsatt være offentlige, men det foreslås endringer i måten opplysningene gjøres offentlig, påpekes det.

Det legges også opp til at nettavisenes klikkvinnere vil bli fjernet. Departementet foreslår nemlig at pressen fortsatt skal få tilgang til elektronisk kopi av skattelistene, men listene gis bare til redaksjoner som inngår en avtale med skatteetaten om ikke å publisere fullstendige skattelister.

– Pressen vil ikke kunne legge ut fullstendige lister på Internett, men en fortsatt tilgang til skattelistene for intern bruk i redaksjonen sikrer pressens mulighet til å drive kritisk journalistikk om skattesystemet, skriver finansminister Sigbjørn Johnsen i en melding.

- Bør være offentlige
Johnsen påpeker at informasjon om inntekts- og skatteforhold er en sentral premiss for samfunnsdebatten og det er derfor viktig at skattelistene er offentlige. Prinsippet om offentlighet må likevel ikke føres så langt at det kan gå på bekostning av enkeltpersoners sikkerhet eller fører til en uheldig kommersialisering av skattelistene, mener finansministeren.

I høringsnotatet foreslår departementet at skattelisten skal være offentlig tilgjengelig på skatteetatens nettsider hele året. Det skal bare være adgang til enkeltsøk i skattelistene. Finansdepartementet foreslår videre at ordningen med utlegg av papirlister på skattekontorene avvikles. I stedet settes det ut PCer på skattekontorene hvor publikum kan søke i skattelistene som er tilgjengelig på skatteetatens nettsider.

Unge fjernes fra listen
I høringsnotatet foreslås det også at opplysninger om avdøde personer og personer under 18 år fjernes fra listene.

Høringsfristen er 28. mars 2011.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.