Vil øke boligskatt fra 40 til 90 prosent

Foto: (Thinkstock.com)

Regjeringsparti foreslår å øke denne boligskatten.

28.02.13 21:32

SV foreslår å øke skatten på såkalte sekundærboliger. (Hvis hvis du eier mer enn én bolig kalles bolig nummer to, tre og fire osv. for sekundærboliger.)

- Forslaget vil virke dempende på boligprisveksten og ha en positiv fordelingseffekt, sier Aksel Hagen (SV) i en pressemelding fredag.

Hensikten er å hindre boligspekulasjon og boliger som er kjøpt med videresalg og gevinst som hovedmål. Forslaget gjelder ikke hytter, fritidseiendom eller eiendom i utlandet.

Må by om kapp med spekulanter
- Skatten på sekundærboliger er for lav og må økes for at vi skal få et velfungerende og rettferdig boligmarked. I dag må vanlige folk by om kapp med eiendomsinvestorer for å få seg et sted å bo, sier Hagen.

Boligprisene i Norge vokser mer enn noe annet sted i verden. En gjennomsnittsbolig er i dag nesten dobbelt så dyr som i 2002, og få land er i nærheten av en slik vekst. Selv våre nærmeste naboland har hatt en betydelig svakere utvikling enn oss, og i eurosonen har prisstigningen vært på 33 prosent siden 2002, ifølge OECD. Denne utviklingen kan ikke fortsette, mener SV.

- Boligprisene i Norge stiger raskere enn lønningene. Folk må ha lån til over pipa for å få et sted å bo. For ungdom, single eller skilte er det nesten umulig å få sin første bolig uten å risikere egen økonomi. En renteøkning, som vi vet vil komme, kan gi mange alvorlige betalingsproblemer, sier Hagen.

Foto: Stig Marlon Weston

Ikke nok med økt boligbygging
Sekundærbolig og næringseiendom verdsettes lavere i formuesskatten enn andre investeringsobjekter. Det er derfor attraktivt å investere i fast eiendom for de med høy inntekt som vil redusere sin skattemessige formue. Det går på bekostning av investeringsnivået i andre næringer, og det fører til økt spekulasjon i eiendom og økte boligpriser.

- Rådet fra økonomene er klart. Det holder ikke med økt boligbygging. De mener eiendomsinvestering er for lavt beskattet, noe som skaper prispress. For å bøte på dette foreslår SV å øke skatten på boliger som man eier men ikke selv bor i, sier Hagen.

Dette er forslaget:
Konkret foreslår SV å øke verdsettingen av sekundærbolig og næringseiendom i formueskatten. Vi vil øke den gradvis fra dagens nivå på 50 prosent av anslått markedsverdi til 90 % i løpet av en fireårsperiode. I siste statsbudsjett for 2013 ble denne oppjustert fra 40 til 50 prosent. I Norge har vi i dag omtrent 280.000 sekundærboliger, ifølge Skattedirektoratet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: SV,

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag