*Nettavisen* Økonomi.

Vil pushe pellets

Hafslund vil starte Europas største pelletsfabrikk.

Christian Berg, konsernsjef i Hafslund, har stor tro på at de vil få solgt 450.000 tonn pellets i året.

NA24 - din næringslivsavis

- Vi ser at markedet for fornybar energi øker, og tror mulighetene for å få avsetning på et så stort volum helt klart er til stede, sier Hafslund-sjef Christian Berg til NA24.

Hafslund og Møre og Romsdal Biobrensel dannet i fellesskap før jul selskapet BioWood Norway. Selskapet, som tok over Umoe-Sterkoders industriområde på Averøy utenfor Kristiansund for 37 millioner kroner, ønsker å starte Europas største pelletsfabrikk.

Tror på markedet
- Vi har stor tro på at bruken av fornybar energi vil øke. Interessen for den varslede produksjonskapasiteten til fabrikken har blitt godt mottatt i markedet, sier Svein Ivar Haugom, direktør for forretningsutvikling innen Varme og Infrastruktur i Hafslund.

Den planlagte fabrikken skal ifølge Haugom produsere rundt 450.000 tonn pellets i året, noe som er 300.000 tonn mer enn det Europas største fabrikk produserer i dag. Med en markedspris på 115 euro per tonn pellets i bulkfrakt vil fabrikken kunne omsette for rundt 414 millioner kroner i året.

Satser stort
BioWood Norway regner med startinvesteringer på over 400 millioner kroner for å få fabrikkene oppe å gå.

Selskapet skal også bygge et mindre forbrenningsanlegg som skal produsere damp til tørking av pellets samt produksjon av elektrisk strøm tilsvarende 20-25 GWh.

Fabrikken totalt skal kunne produsere i overkant av to TWh i året.

- Et slikt anlegg vil kunne sysselsette rundt 50 personer, noe som er kjærkommet for lokalområdet, forklarer Haugom.


Klikk på bildet for å forstørre.Fikk nei i første runde

Møre og Romsdal Biobrensel søkte om støtte fra Enova til byggingen før Hafslund kom inn i bildet. Da ønsket selskapet en støtte på 50-60 millioner kroner for å bygge et anlegg som var betydelig mindre enn dagens planer.

- Den første søknaden inneholder et anlegg som skulle produsere mellom 150.000 og 200.000 tonn pellets i året, men Enova avslo søknaden. Nå er ting endret, anlegget er større, og forutsetningene annerledes. Vi håper derfor at de vil godkjenne søknaden som vi sender om ikke lenge, sier Haugom.

Ifølge Enova ble den forrige søknaden hovedsakelig avslått fordi prosjektet ikke bidro til å endre det innenlandske energimønsteret siden mesteparten av den ferdige produksjonen vil havne utenlands. I tillegg virket prosjektet så pass lønnsomt at BioWood kunne klare seg selv.

- Vi har vært i møte med Enova samt olje- og energiministeren. Begge parter har stilt seg positiv til prosjektet, sier Haugom.

Den endelige investeringsbeslutningen om fabrikkplanene skal settes ut i livet er imidlertid ennå ikke tatt. Ifølge Haugom vil dette først bli avgjort i løpet av første kvartal 2007.

Han forklarer at de først må ha en avklaring fra Enova om de får pengestøtte. I tillegg må enkelte andre sentrale forutsetninger må være på plass før startskuddet kan gå.

Enorme NOx-utslipp
Selv om bioenergi ansees som en mer miljøvennlig resurs, er den langt fra ufarlig.

Bioenergi kan gi opptil fire ganger så høye utslipp av NOx som for eksempel naturgass, som riktig nok ikke er fornybar energi.

For eksempel slipper verdens største biokraftverk i Alholmen i Finland ut hele 440 tonn NOx i året. Til sammenligning vil NOx-utslippet fra gasskraftverket på Kårstø, med rensing, være 150 tonn per år. Anleggene er omtrent like store med rundt 400 MW, og begge har NOx-rensing, melder Teknisk Ukeblad.

Hafslunds planlagte anlegg på Averøy vil til sammenligning representere rundt 5000 MW ved en produksjon på 4000 timer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.