Gå til sidens hovedinnhold

Vil sende milliardregning til Google, Apple og Facebook

Norge kan få milliardinntekter fra internasjonale konsern som sniker seg unna lokale skatter, ifølge en ny Civita-rapport.

Norge og mange andre land har stått maktesløse overfor globale giganter som Google (Alfabeth) og Apple når de flytter overskudd til lavskatteland.

Resultatet er at lokale bedrifter bukker under i den urettferdige konkurransen, og at de vestlige velferdsstatene blir undergravd av at gigantene sniker seg unna å betale skatt.

Ifølge et ferskt notat fra tankesmien Civita kan det dreie seg om så mye som 20 prosent av selskapsskatten i et land. For Norges del tilsvarer det rundt 15 milliarder kroner i tapte skatteinntekter i året, viser internasjonal forskning.

Nå mener Civita-økonomene Steinar Juel og Lars Peder Nordbakken at noe bør gjøres: - Utviklingen tilsier at Norge, i tillegg til å være en aktiv pådriver internasjonalt, bør se mer på hva som kan gjøres på nasjonalt plan for å begrense skadevirkningene av internasjonale konserns aggressive skatteplanlegging, heter det i rapporten.

Du kan lese den her: Internasjonale selskapersutnyttelse av skattehull– fra problem til løsning

Trikser bort overskudd

Rapporten viser hvordan selskaper som Apple, Google og Starbucks trikser bort overskudd fra land med høy selskapsskatt, og flytter overskuddet til lavskattland som Irland eller skatteparadiser som Bermuda og Jersey.

Den vanlige metoden er å kjøp og salg internt, skyhøye renter eller krav om høy royalty for merkevarebruk.

- Dette gjelder for eksempel for Google. Selskapet har en liten representasjon i Norge, men norske kunder som kjøper annonser på Google, betaler direkte til konsernets datterselskap i Irland. Det er anslått at Google i 2016 solgte annonser i Norge for 2,5 milliarder kroner, mens Googles norske selskap kun hadde en omsetning på 122 millioner kroner, heter det i Civita-notatet.

- Betalingen går til Irland

- Tilsvarende ordning har Apple. Produkter bestilles i Apples internettbutikk, leveres fra utlandet og betalingen går til Apple i Irland, ikke til Apples selskap i Norge, heter det i rapporten.

Apple rapporterer ikke sin omsetning for Norge. Men basert på anslag fra 2013, og selskapets vekst siden den gang, ligger den reelle omsetningen trolig på rundt fire milliarder kroner i Norge.

Til sammenligning viste regnskapet for Apples norske datterselskap en offisiell omsetning i Norge i fjor på 133 millioner kroner,. Og det var basert på dette tallet at Apple ikke betalte mer enn drøyt 20 millioner kroner i skatt i Norge.

Se tallene på Proff: 2017-tall for Apple AB

Staten taper milliardinntekter

Ifølge Statistisk sentralbyrå betalte bedriftene på landjorden over 60 prosent av all selskapsskatt i 2016, eller rundt 76 milliarder kroner til statskassen.

Dersom også Norge går glipp av 20 prosent av skatten til utlandet, betyr det at staten går glipp av over 15 milliarder kroner til fellesskapet.

Utfordrer Siv Jensen

Neste tirsdag utfordrer Civita finansminister Siv Jensen og skattedirektør Hans Christian Holte til et debattmøte om hva de har tenkt å gjøre med skattetriksingen.

Civita-økonomene har åtte forslag. Felles for de fleste er at de foreslår måter å tvinge de internasjonale gigantene til å rapportere mer av omsetningen lokalt - og dermed betale norsk selskapsskatt.

Rapporten advarer mot passivt å vente på internasjonale skatteavtaler og OECD, og viser til at både Frankrike, Italia og Storbritannia har presset de internasjonale gigantene til å bla opp milliardbeløp.

- Det behøver heller ikke være noen motsetning mellom et internasjonalt engasjement for fellesløsninger, og flere nasjonale tiltak for å stanse overskuddsflyttinger. Tvert imot, nasjonale tiltak fra flere land kan bidra til å redusere motstanden mot bedre internasjonale ordninger fra land som i dag profitterer på skatteomgåelser, skriver de to økonomene.

Kommentarer til denne saken