Norman mener den politiske resepten på skjevfordeling er sterkere skattlegging av næringslivet og de rike, de han mener er vinnerne av globaliseringen. Det skriver Bergens Tidende.

Han mener norske myndigheter overser farene ved å stole for mye på den nordiske modellen, med velferd og likelønn. De uten utdanning vil gjøre det vanskelig å forsvare det norske lønnsnivået, og dermed den økonomiske likheten som preger det norske samfunnet.

LES også: Fornuftig å binde renta hvis økonomien er stram

- Insisterer vi på den lønnsstrukturen vi har i dag, må vi stenge grensene. Og det synes jeg ikke vi skal, sier Normann, og mener det fordrer en ny fordelingspolitikk.

- Utjevningen må flyttes fra lønnsdannelsen til skatte-, utdanning- og velferdspolitikken.

Norman (70), tidligere rektor ved NHH og arbeids- og administrasjonsminister, går av med pensjon til jul, og det var under et symposium til hans ære at han snakket om årsakene til Trumps valgseier – som han ikke skylder på de som stemte på han, den hvite arbeiderklassen – men ekspertene; den politiske eliten og økonomene. Hans beskriver verdensøkonomien som i en kronisk keynesiansk lavkonjunktur.

LES også: OECD: - I Norge lønner det seg ikke å spare til pensjon