*Nettavisen* Økonomi.

Vil stoppe Statoil

Natur og Ungdom mener det er en skandale at Statoil får bore utenfor Finnmarkskysten.

18.05.06 12:15

Natur og Ungdom hevder miljøfaglige råd ikke har blitt fulgt når Statoil nå får bore sju mil fra Finnmarkskysten. De kaller boringen en skandale og klager saken inn for Miljøverndepartementet.

- Dette er et skandaleprosjekt og bryter med samtlige miljøråd som er gitt i Barentshavet, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider Natur og Ungdom, til NA24.

Statoil har fått samtykke til gjennomføring av leteboring i Barentshavet med den flyttbare innretningen Polar Pioneer. Letebrønnen ligger 70 kilometer ut fra kysten.

Brønnens plassering gjør at den ikke er omfattet av boretidsbegrensninger i forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet, som legger føringer for at leteboring mellom 50 og 65 kilometer fra Finnmarkskysten ikke skal forekomme i perioden 1. mars til 31. august.

Men siden feltet strekker seg innenfor denne grensen, mener Natur og ungdom at leteboringen er uforsvarlig.

Mest sårbar om sommeren
Sæther forteller at Finnmarkskysten perioden april til september regnes for å være meget sårbar overfor menneskelig påvirkning og at området rundt den planlagte letebrønnen ligger i nærheten av to fuglereservat, mens torskeegg, -larver og -yngel finnes i det sørlige Barentshavet fra mai og hele sommeren.

- Statoil søker om å bore på et tidspunkt da fisken er på sitt mest sårbare og SFT løfter ikke en finger når Statoil får ture frem på denne måten, sier hun.

Statens forurensningstilsyn (SFT) tillater at Statoil kan slippe ut enkelte kjemikalier og borekaks til sjøen ved boring av en letebrønn på Tornerosefeltet i Barentshavet. Dette er ifølge tilsynet stoffer som har ingen eller svært liten negativ miljøeffekt. For Natur og Ungdom er det ikke bra nok. De klager nå saken inn for Miljøverndepartementet.

Ikke leteboring innen 72 km
Da man gjorde en miljøfaglig vurdering av området Finnmark Vest i 1997, uttalte de miljøfaglige etatene at det ikke bør åpnes for oljevirksomhet på blokker nærmere land enn tilsvarende en minste drivetid på to døgn. I gjennomsnitt vil dette si innenfor en avstand på 72 kilometer fra kysten. Til tross for dette planlegger altså Statoil å bore på blokker som ligger under to døgns drivetid fra land.

Da Barentshavet syd ble åpnet i 1989 var en av forutsetningene å ikke letebore i sårbare perioder. I stortingsmeldingen het det at det i "et område vest for en linje fra Nordkapp til Bjørnøya vil det ikke bli boret i oljeførende lag i perioden 20. mars til 1. august."

- Når vi i tillegg vet at de miljøfaglige tilrådningene fra statens miljøetater aldri ble gjennomført før Statoil fikk tildelt leteområdet, lukter dette overkjøring av miljøhensyn lang vei, hevder Sæther.

Hentet ikke inn miljøråd
Ifølge henne blir statens egne mlijøetater vanligvis invitert til å komme med sine konkrete vurderinger for det aktuelle området før nytt areal blir tildelt til oljeindustrien. I dette tilfellet har Miljøverndepartementet ikke gjort det i forkant, da Torneroseblokkene ble tildelt i 2004.

Nå anker de saken til Miljøverndepartementet.

- De er nødt til å forholde seg til de faktiske forhold og her har man ikke hentet inn konkrete miljøfaglige tilbakemeldinger. Dette feltet går godt innenfor 65 kilometerssonen. Vi mener at når feltet er innenfor det vil kravene automatisk bli en del av lisensen, sier hun til NA24.

Avviser påstand
Miljøverndepartementet ønsker ikke å kommentere organisasjonens klage til departementet, men avviser at det ikke ble hentet inn miljøfaglige råd i forbindelse med tildelingen.

- Vi baserte dette på råd fra SFT, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk polarinstitutt, som ble avgitt i forbindelse med utredningen av helårig petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Den kom i 2004, rett før tildelingen av forhåndsdefinerte områder kom. Det er grunnen til at det ikke ble hentet inn nye råd akkurat da, sier en kilde i departementet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.