Vil styrke tilsyn av finansbransjen

Foto: Forbrukerombudet

Forbrukerombudet støtter Finanskriseutvalget forslag.

Det kommer til uttrykk i Forbrukerombudets høringsuttalelse til Finanskriseutvalgets utredning,skriver de i en pressemelding.

Forbrukerombudet støtter Finanskriseutvalget forslag om å styrke forbrukenes interesser i tilsynet med finansmarkedene.

– Jeg tror et styrket Forbrukerombud, i godt samarbeid med Finanstilsynet, vil kunne ivareta forbrukerne i finansmarkedet på best mulig måte, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Les Forbrukerombudets høringsuttalelse her

De siste årene har en rekke saker vist at det er behov for et sterkere tilsyn med finansbransjen ut fra rene forbrukerhensyn. Problemer som lånefinansierte investeringer i strukturerte spareprodukter og vanskelig omsettelige eiendomsaksjer skyldes i stor grad at bransjen ikke har hatt nok fokus på kundens behov i rådgivningen.

Flere av de problemene vi har sett de siste årene kunne kanskje vært unngått dersom hensynet til forbrukerne hadde vært bedre ivaretatt i tilsynet med finansbransjen.

Vil ha øremerkede midler
Forbrukerombudet vil gjerne ta et større ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedet, og foreslår i sin høringsuttalelse at ombudet styrkes med øremerkede midler til dette formålet.

– Det er viktig for samfunnet, og dermed også for forbrukerne, at bankene og finansforetakene drives forsvarlig og solid. Her gjør Finanstilsynet en god og viktig jobb, men samtidig viser forbrukerproblemene i markedet at hensynet til forbrukerne må prioriteres høyere, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Kompetanse og erfaring
Også i dag fører Forbrukerombudet tilsyn med finansbransjen. Ombudet har direkte tilsyn med deler av finansavtaleloven og griper dessuten inn mot finansaktører som bryter markedsføringsloven. Forbrukerombudet har derfor både kompetansen og erfaringen som kreves for å føre et utvidet tilsyn, men mangler ressurser.

– Finansmarkedet er ett av veldig mange markeder vi fører tilsyn med, og innenfor dagens rammer har vi ikke mulighet til å prioritere dette så høyt som behovet tilsier, sier Nergård.

Hun understreker at et tett samarbeid mellom Finanstilsynet og Forbrukerombudet er nødvendig i tilsynet med finansmarkedet.

– Forbrukerhensyn vil ikke nødvendigvis være hovedfokus i Finanstilsynets tilsyn. Forbrukerombudet har derimot forbrukerne som sin primære målgruppe, og derfor bør vår del av tilsynet med finansnæringen styrkes, påpeker forbrukerombud Gry Nergård.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.