Vil svi av 49 milliarder neste år

Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

Og det er etter at Oslo har kuttet.

25.09.13 12:47

Høyre, Venstre og KrF har lagt frem et budsjettforslag for Oslo for neste år.

- Hovedprioriteringen i byrådets budsjettforslag er å bygge byen for fremtiden. Byens sterke vekst gjør at vi prioriterer kommunens kjerneoppgaver samtidig som vi investerer tungt i skoler, barnehager og kollektivtrafikk. Vi videreutvikler brukerorienterte tjenester og et mer varierende tilbud til byens eldre, sier finansbyråd Kristin Vinje (H).

Skal bruke 49 milliarder
I 2014 foreslår byrådet å investere for nærmere 9,6 milliarder kroner, og totalt 30,5 milliarder kroner samlet de neste fire årene. Vi foreslår i 2014 et driftsbudsjett på 49 milliarder kroner, som er en økning på 3 milliarder kroner i forhold til inneværende år, melder bystyret.

Men korrigert for befolkningsvekst og lønns- og prisstigning er det i praksis et kutt på 240 millioner kroner fra i år. Det kuttes med 0,5 prosent i alle sektorer med unntak av skole og kollektivtrafikk, som skjermes. ifølge Aftenposten.

I løpet av de siste fem år har folketallet økt med om lag 63.500 personer.

- Det innebærer at kommunen har et omfattende behov for å iverksette store investeringer i skoler, sykehjem, barnehager og annen sosial infrastruktur i årene som kommer, konkluderes det i budsjettet.

Med et så omfattende investeringvolum i kommunen de neste fire årene ser byrådet et behov for visse innstramminger av driftsbudsjettet. Derfor har vi innarbeidet en rammereduksjon på 0,5 prosent i 2014 som utgjør 240 mill kroner. Innstrammingen er også nødvendig pga økende pensjonskostnader. Det statlige inntektssystemet for kommunen tar ikke fullt ut hensyn til de økte finanskostnadene som vekstkommuner har når det gjelder å bygge ut tjenestetilbudet til en stadig voksende befolkning. I tillegg utgjør økte pensjonskostnader en stadig større andel av kommunens frie inntekter.

- Byrådet håper at den nye regjeringen som tiltrer i løpet av oktober i større grad vil ta hensyn til særlig kostnadsvekst for kommunene til pensjon og befolkningsvekst samtidig som den vil la kommunene få beholde en større andel av egne skatteinntekter, sier Vinje.

Hovedsatsninger:
Skolekapasiteten økes: Byrådet foreslår 3,7 mrd kroner til skolebygg i 2014 og over 10 mrd de neste fire årene. Dette utgjør 33 prosent av investeringsbudsjettet de kommende årene. Driftsbudsjettet til skole er noe styrket. Byrådets forslag til budsjett har følgende hovedsatsninger: Skolekapasiteten økes: Byrådet foreslår 3,7 mrd kroner til skolebygg i 2014 og over 10 mrd de neste fire årene. Dette utgjør 33 prosent av investeringsbudsjettet de kommende årene. Driftsbudsjettet til skole er noe styrket.

Samferdsel og tekniske anlegg: Byrådet foreslår 2,1 mrd kroner til neste år og over 7,5 mrd kroner samlet de neste fire årene. Tilskuddet til kollektivtrafikk er på 1,6 mrd kroner i 2014.

Eldreomsorg: Byrådet foreslår at det settes av 800 mill. kroner til totalrehabilitering av sykehjem og Omsorg+ i 2014 og over 3,2 mrd kroner de neste fire årene. Dette skal bl.a brukes til å rehabilitere fire sykehjem. I tillegg vil et sykehjem bli bygget som OPS-prosjekt.

Kommunale boliger: Byrådet foreslår 961 mill kroner i 2014 og 3,1 mrd kroner de neste fire årene til kommunale boliger.

Rehabilitering av barnehager: Byrådet foreslår 483 mill kroner til rehabilitering, kapasitetsutvidelse og nybygg i 2014 og 1,2 mrd kroner de neste fire årene.

Nytt hovedbibliotek: Byrådet foreslår 335 mill kroner i 2014 og 2,1 mrd kroner samlet de neste fire årene til nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

- Byrådet viderefører tidligere års satsinger blant annet på skolen og kollektivtrafikken. Budsjettforslaget for 2014 er godt innrettet for å kunne møte veksten i byen og behovet for å kunne tilby gode tjenester til en stadig voksende befolkning. Samtidig skal vi beholde vår økonomiske handlefrihet, avslutter finansbyråd Kristin Vinje.

Ap reagerer
Oslo trenger flere voksne i barnehagen, mer tid til omsorg og økt støtte til frivilligheten. Byrådet leverer det motsatte, mener Ap.

- Vi er oppriktig bekymret for byens økonomi. Økende gjeldsgrad betyr at vi får mindre handlingsrom. Byrådet fortsetter å bygge byen på avbetaling og øker låneopptaket, sier Libe Rieber-Mohn.

- Dette går ut over tilbudet til byens innbyggere. Årets budsjett viser at mer av det samme er godt nok for byrådet, men det er ikke godt nok for oss som bor her. Vi trenger et nytt styre som løser utfordringene Oslos befolkning møter i hverdagen, sier Rieber-Mohn.

Byrådet foreslår i sitt budsjettforslag å kutte 170 millioner i bydelene. Dette betyr færre ansatte i barnehagene, dårligere tilbud på helsestasjonene og kutt i eldreomsorgen, mener partiet.

- Jeg er også bekymret for den manglende gjennomføringsevnen til byrådet. Vi setter av milliarder til investeringer i konkrete prosjekter som hvert år blir stående ubrukt, sier Rieber-Mohn. Befolkningsveksten krever handlekraft, byrådet leverer etterslep.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.