*Nettavisen* Økonomi.

Vil ta lisens fra Røkke

Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Energiministeren i Ghana mener Akers oljelisens er ugyldig.

22.01.10 19:22

Energiministeren i Ghana hevder i et brev til Aker at selskapets petroleumslisens i landet er ugyldig. Det melder Aker fredag ettermiddag.

Aker stiller seg ifølge meldingen uforstående til påstanden.

Aker ble i november 2008 tildelt en eierandel og operatørskap i en petroleumslisens på dypt vann utenfor Ghana i Vest-Afrika. Petroleumsavtalen var framforhandlet med landets nasjonale oljeselskap GNPC og den daværende regjering, og den ble fremlagt og ratifisert av det ghanesiske parlamentet. I ettertid har det vært valg og regjeringsskifte i landet.

- I det siste halve året har vi fått signaler om at den nye politiske ledelsen har ønsket å trekke tilbake vår lisensavtale. Denne holdningen er nå bekreftet gjennom et brev fra ministeren der det hevdes at avtalen er ugyldig. Begrunnelsen er at inngåelsen av avtalen ikke anses å oppfylle lovens krav om at et ghanesisk selskap må være part i avtalen. Dette stiller vi oss uforstående til, sier Maria Moræus Hanssen, investeringsdirektør med ansvar for oppfølgingen av Akers interesser i Ghana, i meldingen.

- Vi og vårt ghanesiske datterselskap, Aker Ghana, har gjort som vi skulle. Avtalen er inngått slik den ble enstemmig vedtatt av det ghanesiske parlamentet. Vårt ghanesiske datterselskap har påtatt seg ansvaret etter avtalen, og tilbudt seg formelt å tre inn i avtalen, slik loven krever. Vi har selvsagt forholdt oss til avtalen som gyldig, og vi har, i forståelse med andre ghanesiske myndigheter, samlet inn og prosessert seismiske data ut over det som ligger som forpliktelsene i petroleumsavtalen, opplyser hun.

Lokal partner
Aker skriver at energiministeren i sitt brev reiser spørsmål ved Akers lokale partner, Chemu Power. Dette selskapet har blitt forsøkt diskreditert i ghanesiske medier ved å kople det til rykter om urent spill i en sak som ikke har med Aker å gjøre, ifølge meldingen.

Akers avtaler med Chemu kom i stand etter krav fra ghanesiske myndigheter om lokal partner, og det har vært full åpenhet om Chemus eierandel på fem prosent i lisensen, fremgår det av Akers melding.

Aker skriver at det ble gjort grundige undersøkelser av Chemu uten å finne kritikkverdige eller tvilsomme forhold ved selskapet eller personene som står bak. For ytterligere å beskytte selskapets interesser, insisterte Aker på at avtalen med Chemu måtte inneholde klausuler som innebærer at avtalen opphører dersom det skulle bli avdekket at Chemu har opptrådt ulovlig eller på tvers av god forretningsskikk.

- Slike forhold er ikke avdekket, sier Moræus Hanssen. Hun opplyser at samarbeidet med Chemu så langt har hatt begrenset omfang. Aker har totalt betalt cirka 2 millioner kroner til Chemu som betaling for dokumenterte kostnader relatert til praktiske, administrative tjenester, herunder leie av kontor og personell i Ghana.

- Oppgitt
- Vi var som kjent begeistret over muligheten til å være med å utvikle ghanesisk oljeindustri da vi inngikk petroleumsavtalen i 2008. Nå er vi oppgitt over den vendingen saken har tatt. Vi har i første omgang meddelt energiministeren at vi ikke aksepterer påstanden om at avtalen er ugyldig, sier Moræus Hanssen.

Hun legger til at det imidlertid er innlysende at Aker er avhengig av et godt forhold til ghanesiske myndigheter for å lykkes i landet. Hun viser videre til at energiministeren har skissert en mulig løsning som innebærer at Aker får dekket sine kostnader i forbindelse med innsamling av seismiske data.

- Alt dette er forhold som vi nå tar med oss inn i den videre dialogen med ghanesiske myndigheter. Vi ønsker å være konstruktive. Målet er å finne en løsning som er i begge parters interesse, avslutter Moræus Hanssen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.