Gå til sidens hovedinnhold

Vil utsette Chrysler-salg

Mener Høyesterett bør utsette salget til Fiat i påvente av en ankesak.

Domstolen i New York understøttet godkjenningen som ble gitt i skifteretten. Dermed ligger det an til at en enhet skal dannes for å kjøpe opp restene av Chrysler og knytte seg til Fiat.

NA24 - din næringslivsavis

Det er en gruppe pensjonsfond i Indiana som tok saken til ankedomstolen, og ønsker å få omgjort avgjørelsen. De taper 42 millioner dollar av Chryslers totale gjeld på 6,9 milliarder dollar.

Nå vil de ta kampen videre til Høyesterett, ifølge Reuters.

- Det er stort behov for at retten ser gjennom de viktige spørsmålene som konkurssalget til Chrysler reiser, og det overgår en høy gang kostnadene til å utsette salget, mener investorene.

Advokater sier at salget vil gjennomføres allerede mandag, dersom ikke Høyestrett griper inn.

Chryslers advokater har hele tiden argumentert for at salget bør gå gjennom.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget