Vill jubel da T-Day ble utsatt

Foto: Gettt Images/All Over Press

USAs sentralbank overrasket markedene - børsen til himmels.

19.09.13 08:58

Den amerikanske sentralbanken overrasket markedene ved å ikke foreta noen endringer i verdipapirkjøpene i går. Der var ventet at sjefen for Federal Reserve, Ben Bernanke, ville starte en gradvis redusering av likviditetstilførselen til markedet (Tapering - derav T-Day). Det skjedde ikke.

- Dette har gitt jubel på børsene, lavere renter og svakere dollar. I dag er det Norges Bank som skal i ilden. Vi venter at de vil heve rentebanen og at dette kan gi norsk renteoppgang og sterkere krone, melder DNB Markets torsdag.

Den amerikanske sentralbanken besluttet i går å videreføre månedlige verdipapirkjøp på USD 85 milliarder. Det var på forhånd ventet at verdipapirkjøpene skulle bli redusert med 10 milliarder dollar. Fed sier at økonomien viser styrke, men at de ønsker å se ytterligere bevis på at den økonomiske fremgangen vil vedvare før de justerer sine verdipapirkjøp.

Sentralbanken er redd for at den siste tidens oppgang i lange renter vil kvele det økonomiske oppsvinget. Tidligere har sentralbanksjefen, Ben Bernanke, sagt at de ikke vil redusere verdipapirkjøpene før de har sett en substansiell bedring i arbeidsmarkedet. Videre har han indikert at sentralbanken skal være ferdige med verdipapirkjøp når ledighetsraten har nådd 7 prosent og at de ikke vil heve renten før ledigheten har kommet under 6,5 prosent.

- Sentralbanken prøvde i går å distansere seg noe fra disse nivåene ved å fremheve at dette var terskelverdier, og ikke triggernivåer. Dette er kanskje ikke så rart gitt at ledighetsraten nå har kommet ned til 7,3 prosent og sentralbanken ennå ikke er sikre på at økonomien er sterk nok til å redusere verdipapirkjøpene, skriver DNB Markets.

I sine nye anslag legger Federal Reserve nå til grunn at ledigheten skal nå 7 prosent i midten av neste år. Likevel vil nok nedtrapping av verdipapirkjøpene tidligst begynne i desember. Fed venter videre at ledighetsraten skal ligge mellom 6,4 og 6,8 prosent mot slutten av neste år, for så å falle ned mot 6 prosent mot slutten av 2015. Deres anslag indikerer at renten vil bli holdt uendret frem til 2015. Sentralbanken har også justert sine vekstanslag for i år og neste år noe ned.

- Federal Reserve fremstod mer duete enn ventet i går og overrasket markedene ved å ikke redusere verdipapirkjøpene. Dette har bidratt til jubel på aksjemarkedene, både i USA og Japan og det er grunn til at den gode stemningen også vil prege de europeiske markedene i dag. I tillegg har lange amerikanske renter falt og dollaren svekket seg.

I dag er det Norges Bank som skal i ilden. Klokken 10 presenteres rentebeslutning og ny pengepolitisk rapport.

- I juni overrasket sentralbanken da de presenterte en rentebane som innebar en 50 prosent sannsynlighet for rentekutt i september. Videre så ikke sentralbanken for seg noen renteheving før mot slutten av 2014. Som følge av denne rapporten svekket kronen seg markert. I dag er kronen betydelig svakere enn hva sentralbanken la til grunn i juni. Dette trekker isolert sett sentralbankens rentebane opp. I tillegg så har inflasjonen steget langt mer enn ventet de siste to månedene og kjerneinflasjonen var i august 2,5 prosent, rett på målet. Sentralbanken hadde ikke ventet å nå dette målet innenfor prognoseperioden som går til 2016. Dette er nok et argument for å heve rentebanen og signalisere en tidligere renteoppgang, skriver DNB Markets.

Det blir imidlertid svært spennende å se hvordan sentralbanken vurderer den siste tids utvikling i inflasjonen. Om sentralbanken ser dette som kun midlertidige forstyrrelser som vil bli reversert eller som et permanent skift av prisnivået, kan de til en viss grad tillate seg å se igjennom dette. Dersom de imidlertid antar at den underliggende prisveksttakten har tatt seg opp, er det større grunn til å reagere raskt og heve rentebanen mer. Vi anser 2/3 av oppgangen av inflasjonen som engangseffekter. Dessuten antar vi en del av prisoppgangen for mat er værerelaterte og dermed av midlertidig karakter («grilleffekten»).

Mens kronekurs og inflasjonsbildet sannsynligvis vil trekke rentebanen opp, vil lavere kapasitetsutnyttelse trekke ned. Det er nå tydelige tegn til at veksten i norsk økonomi avtar og trolig vil bli lavere enn hva sentralbanken la til grunn i sin forrige rapport (2,5 prosent).

Rapporten fra Norges Banks regionale nettverk støtter også opp under dette. Produksjonsindeksen har falt og er nå i tråd med en årlig BNP vekst på kun 1,6 prosent. Fremover venter bedriftene produksjon omkring 1,9 prosent. Samlet sett får den siste tids utvikling oss til å tro at sentralbanken i dag vil heve rentebanen med inntil 20 basispunkter. Dette innebærer at sannsynligheten for rentekutt vil bli fjernet og at det i stedet vil bli lagt inn en 50 prosent sjanse for heving på de neste møtene for å signalisere at de er klare til å heve renten dersom inflasjonen fortsetter å overraske på oppsiden. Videre venter vi at banen vil indikere en første renteheving neste høst. Rentemarkedet synes ikke å ta høyde for en så stor oppjustering av banen. I terminmarkedet var det i går kun priset inn en renteoppgang på 10 punkter i løpet av det neste året. Dersom sentralbankens bane kommer ut i tråd med våre forventninger der det dermed grunn til å vente at rentene vil stige

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.