SSB slapp tirsdag nye tall for kraftproduksjonen i Norge, og den viser at vindkraft i Norge er i ferd med å få en nærmest eksplosiv øksning.

Vannkraft er fortsatt den soleklart største kraftkilden i Norge, og sto i november for 95,4 prosent av all kraftproduksjon i Norge.

Vindkraft i eksplosiv vekst

Men det oppsiktsvekkende er at vindkraftproduksjonen er i ferd med å ta av. I november 2017 var vindkraftproduksjonen 49,1 prosent høyere enn året før.

Den totale produksjonen var på 346 GWh strøm, noe som er omtrent halvparten av strømforbruket fra olje- og gassutvinningen.

Er nå nest største strømkilde

Samtidig representerte november første gang der vindkraftproduksjonen var høyere enn varmekraftproduksjonen to måneder på rad. Dermed kan det nå slås fast at vindkraft er Norges nest viktigste strømkilde.

Ifølge spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i vindkraftorganisasjonen Norwea, er den kraftige økningen i vindkraft todelt: Det blåste noe mer, men den installerte effekten var økt fra 840 til 1150 MW.

- Det blir mye rekorder de neste årene, vi har omtrent 1650 MW under bygging for øyeblikket, sier Aasheim til Nettavisen.