Vinmonopolet har i dag to viner fra israelske bosetninger i sitt bestillingsutvalg, rødvinen Gamla Cabernet Sauvignon og hvitvinen Yarden Chardonnay.

På nettsiden til Vinmonopolet er de to vinene oppført under «Øvrige land», ledsaget av et kart over Jylland i Danmark.

Hva Danmark har med de to vinene å gjøre, har ikke Vinmonopolets pressesjef Jens Nordahl noe svar på. Han bekrefter derimot at de i utvalget har to viner fra Golan Hights Winery, som eies av åtte israelske bosetninger som produserer vin på de israelskokkuperte Golanhøydene.

– Vi har på det nåværende tidspunkt ikke fått noen henvendelse om at vi ikke skal gi markedsadgang for produkter fra gjeldende område, sier Nordahl til NTB.

Stemte for FN-resolusjon

Norge har sittet i FNs sikkerhetsråd i flere perioder, blant annet da det i 1980 enstemmig vedtok resolusjon 465. Den pålegger FNs medlemsland å ikke på noe vis bistå Israel med bosetningene i de okkuperte områdene.

Norge har også stemt for flere andre FN-resolusjoner som i klare ordelag slår fast at de israelske bosetningene er ulovlige og et klart brudd på folkeretten.

– FN-resolusjoner ligger utenfor vårt mandat å vurdere, sier Nordahl.

Han viser til at Vinmonopolet er eid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, som ikke har gitt noen føringer om innkjøp fra ulovlig okkuperte områder.

– Som statlig særlovsselskap er det ikke naturlig at Vinmonopolet gjør selvstendige vurderinger av denne typen, men heller retter seg etter det som er formell norsk praksis på området, sier Nordahl.

Har plikt

Fungerende kommunikasjonsdirektør Alexandra R. Tufteland i Helse- og omsorgsdepartementet viser på sin side til alkoholloven.

– Vinmonopolet har plikt til ikke å forskjellsbehandle på grunnlag av nasjonalitet og opprinnelsesland. Bestemmelsen kom inn i forbindelse med gjennomføringen av EØS-avtalen i norsk rett, sier hun til NTB.

Tufteland spiller ballen videre til Utenriksdepartementet, som ikke kan se at Norge ved å kjøpe vin fra bosettere på Golanhøydene er med på å sikre næringsgrunnlaget i de ulovlige bosetningene og dermed bryter Sikkerhetsrådets resolusjon 465.

– Resolusjonen inneholder ikke konkrete sanksjoner, eksempelvis forbud mot handel. Det er ingen FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side rettet mot import fra områdene okkupert av Israel, og Norge har ikke tradisjon for å iverksette sanksjoner eller restriktive tiltak mot andre land på egen hånd, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til NTB.

Avviser krav

Utenriksminister Børge Brende (H) har gjentatte ganger slått fast at de israelske bosetningene er et brudd på folkeretten og et alvorlig hinder for en fredsløsning, men han har samtidig avvist alle krav om boikott av varer produsert i dem.

Arbeiderpartiet støtter heller ikke et slikt krav. Anniken Huitfeldt, som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener det holder med tydelig merking av bosetterprodukter.

– Norges frihandelsavtale med Israel omfatter ikke varer produsert på okkupert område. Vi forutsetter at norske myndigheter legger dette til grunn i spørsmål om toll og merking av slike varer, sier hun til NTB.

Feil signal

AUF-leder Mani Hussaini er ikke enig med moderpartiet og etterlyser en langt mer restriktiv holdning.

– Næringsvirksomhet på okkupert land strider mot folkeretten, og derfor mener AUF at ingen bør handle med varer fra de ulovlige bosetningene, sier han til NTB.

Han mener regjeringen bryter Sikkerhetsrådets resolusjon 465 ved å tillate import av bosetterprodukter.

– De signaliserer dermed at resolusjonene ikke er forpliktende, sier Hussaini.

BDS Norge, en gruppe aktivister som mener boikott og sanksjoner må til for å tvinge Israel til å trekke seg ut av de okkuperte områdene, er enige.

– Et norsk statseid selskap som Vinmonopolet skal ikke selge varer produsert i ulovlige bosetninger på okkupert palestinsk og syrisk område, sier styreleder Nikos Tavridis-Hansen til NTB.

Har du sett denne videoen?