Hvert eneste år viser Kong Vinter sin besøkelsestid. Likevel satser mange nordmenn på at de kan karre seg gjennom vinterhalvåret på dårlig underlag.

- Er det mildt langt utover vinteren så er det mange som gambler på å kjøre med sommerdekk. Det er mange som kjører på ekstremt saltede veier og som dermed satser på at dette går bra, sier forsikringsselskapet Ifs pressekontakt Jack Frostad til NA24.

Ulykker med sommerdekk
Og at det å kjøre med sommerdekk på vinterstid kan medføre ulykker er det liten tvil om.

- Forrige vinter var det 17 prosent av de som hadde skader knyttet til snøen som kjørte på sommerdekk, sier Frostad.

I Norge er det imidlertid ikke påbudt å kjøre med vinterdekk. Regelen er at det er føreren som selv må vurdere om kjøretøyet er sikret tilstrekkelig veggrep. Kravet om tilstrekkelig veggrep veier tyngre enn fristene for når piggdekk og kjetting kan benyttes, hvis føreforholdene krever det, ifølge Statens Vegvesen.

Avkorting av forsikringen
Men dersom man gambler på at sommerdekk vil holde også gjennom vintermånedene kan man få en dyr opplevelse, nemlig en avkorting i forsikringen, noe allerede flere har opplevd.

- Skadene inntraff omtrent på samme måte i fjellheimen på Østlandet da snøen kom i fjellet for noen uker siden. Det var tre personbiler som forsøkte å ta seg til fjells på sommerdekk til tross for at vanskelige føreforhold var varslet i god tid, og advarsler gitt i media. Likevel la mange bilister i vei til fjells og forsøkte å komme seg opp p sommerdekk, opplyser Frostad til NA24.

- Det var ingen tvil om at det var sommerdekkutrustningen som spilte inn ved utforkjøringene, og vi valgte å bruke sikkerhetsforskriftenes bestemmelser for avkortingen, opplyser han.

Forsikringsselskapet har gått inn for en avkorting på 25.000 kroner for disse tre sakene.

IFs formulering i forsikringsvilkårene relatert til dekk er følgende:

«Motorvognen skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om bruk av kjøretøy, både med hensyn til utførelse og vedlikehold.»

Dette henviser til Kjøretøyforskriftenes bestemmelser om bruk av bilen - hjul - § 1-4, opplyser IF.

Dekk på vinterføre
Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke tillatt i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk.

Krav til dekk i vinterperioden:
* Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.

* Vinterdekk er spesielt merkede dekk framstilt for kjøring på vinterføre.

* Bare vinterdekk tillates brukt med pigger (unntak for motorsykkel).

* Hvis kjøretøy til og med 3500 kg utstyres med piggdekk, er hovedregelen at man skal ha piggdekk på alle hjul.

* Hvis kjøretøy over 3500 kg utstyres med piggdekk, er kravet at man har piggdekk på hjul som sitter på samme aksel.

Kilde: Statens Vegvesen