Vurderer å politianmelde miljøovertramp

Utslipp av for mye kvikksølv kan få tøffe etterspill.

Statens forurensningstilsyn vurderer å politianmelde et datterselskap til det børsnoterte selskapet ScanArc.

NA24 - din næringslivsavis

Bakgrunnen er at Eras Metal har sluppet ut langt mer kvikksølv enn hva som er tillatt.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Høyangerbedriften står nå i fare for streng straff hvis ikke de etterfølger stans av utslippene.

- Grove brudd
- Utslippene av kvikksølv er grove brudd på tillatelsen. Eras Metal må derfor stanse de ulovlige utslippene umiddelbart. Det vil i praksis innebære at de ikke kan drive videre før de har installert et renseanlegg, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i SFT.

ScanArc opplyser at datterselskapet Eras Metal har stanset all produksjonen etter at utslippene av kvikksølv overskred tillatelsen i 2008. Ifølge en pressemelding fra SFT hadde Eras Metal tillatelse til å slippe ut 1 kilo kvikksølv til luft, målt løpende for de 12 siste månedene.

Ifølge en børsmelding fra ScanArc ble feilen oppdaget ved en intern kontroll, og skyldes at råmaterialene inneholder høyere volum av kvikksølv enn hva de hadde forventet. Nå skal selskapet installere et kvikksølvfilter slik at utslippene blir lavere enn tillatte nivåer.

- Stans produksjonen
Statens forurensingstilsyn har i et brev til selskapet instruert Eras Metal til å stanse all produksjon inntil filteret er installert, og de er i stand til å drive innenfor nivåene av tillatelsen.

Oppstart av fabrikken er satt til uke 15. Det er andre uken i april.

Hvis ikke Eras Metal innen 20. februar 2009 dokumenterer at utslippene er stanset vil de få tvangsmulkt på 10 000 kroner per døgn.

- SFT har så langt ikke grunn til å tro at kvikksølvnivåer i luften i Høyanger er eller har vært på et nivå som gir fare for helseeffekter ved innånding. SFT vil likevel be Nasjonalt folkehelseinstitutt om å vurdere helsemessige effekter av utslippet, skriver selskapet.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.