*Nettavisen* Økonomi.

Yara ber om nytt tilbakekjøp

Styret i gjødselprodusenten Yara ber generalforsamlingen om å slette allerede tilbakekjøpte aksjer og om fullmakt til å etablere et nytt tilbakekjøpsprogram.

Under det eksisterende tilbakekjøpsprogrammet har Yara kjøpt tilbake omtrent 7,5 millioner aksjer. Den norske staten har forpliktet seg til å delta proporsjonalt slik at dens eierandel forblir uendret på 36,21 prosent. Dette gjennomføres ved innløsning av omtrent 4,3 millioner aksjer som i dag er eid av staten. Det melder selskapet i en børsmelding mandag.

Prisen for de 4,3 millioner aksjene settes lik gjennomsnittskursen for de 7,5 millioner aksjene som allerede er kjøpt tilbake, med tillegg av en rentekompensasjon.

Etter slettingen/innløsningen av de til sammen om lag 11,8 millioner aksjene vil totalt antall utstedte aksjer i Yara være 303,0 millioner aksjer.

Videre foreslår styret i selskapet at det eksisterende tilbakekjøpsprogrammet erstattes av et nytt program som gir styret fullmakt til tilbakekjøp av inntil 5 prosent av Yaras aksjer innen neste 12 måneder.

Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 10 kroner og 300 kroner.

Aksjene kan enten brukes til sletting eller som betalingsmiddel i forretningsmessige transaksjoner. Selskapet har inngått en ny avtale med staten om at en proporsjonal andel av statens aksjer innløses slik at statens eierandel ikke endres hvis tilbakekjøpte aksjer slettes.

Selskapets ordinære generalforsamling avholdes torsdag 11. mai.

Annonsebilag