Gå til sidens hovedinnhold

Yara jubler over milliardresultat

Gjødselsgiganten håver inn.

Yara International ASA rapporterer et sterkt resultat for tredje kvartal, med høyere salgsvolumer og gode marginer, sier selskapet i en pressemelding.

Yaras globale gjødselleveranser var opp fire prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Overskudd på 2,6 milliarder
Yaras resultat etter skatt i tredje kvartal ble 2.616 millioner kroner (9,30 kroner per aksje) sammenlignet med 3.566 millioner kroner (12,42 kroner per aksje) i fjor.

Korrigert for valutatap og spesielle poster var resultatet 9,05 kroner per aksje sammenlignet med 9,13 kroner per aksje i tredje kvartal 2011.

EBITDA for tredje kvartal eksklusive spesielle poster var 4.186 millioner kroner sammenlignet med 4.211 millioner kroner i fjor.

Fornøyd Yara-sjef
- Jeg er særlig tilfreds med produksjonsøkningen vår dette kvartalet, som er et resultat av både høyere regularitet ved Yaras fabrikker og økt kapasitet i Qatar, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara.

Salg av urea økte med 13 prosent, hovedsakelig som følge av høyere salg i Brasil og Nord-Amerika. NPK-salget økte med fem prosent, drevet av høyere salg i Nord-Europa.

Salg av nitrater falt seks prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor, og lavere europeiske nitratleveranser ble delvis veid opp av sterk vekst i nitratsalget i Brasil.

Høyere etterspørsel etter gjørsel
Nitrogenleveransene for industrien i Europa endte ti prosent lavere for 2011/12-sesongen sammenlignet med foregående sesong, ettersom kulde og tørke på våren førte til redusert gjødselforbruk.

Insentivene for å kjøpe gjødsel er betydelig sterkere enn for et år siden på grunn av høyere kornpriser og lavere priser på nitrogengjødsel. Den europeiske 2012/13-sesongen har nå begynt, og nitrogenleveransene for industrien i tredje kvartal var på nivå med fjoråret.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene