Gjødselsprodusenten Yara er ikke fornøyd med resultatene etter siste kvartal.

NA24 - din næringslivsavis

I tredje kvartal fikk selskapet et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 0,86 milliarder kroner mot 6,09 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Før skatt satt selskapet igjen med et resultat på 0,42 milliarder kroner en nedgang fra 4,24 milliarder kroner i tredje kvartal 2008.

Langt under forventningene
Analytikerne hadde ventet et resultat før skatt på 0,99 milliarder kroner og driftsresultat før avskrivninger på 1,2 milliarder kroner. Det viser estimater innsamlet av SME Direkt på vegne av TDN Finans.

Tallknuserne ventet at driftsinntektene ville lande på 14,32 milliarder kroner, mens fasiten viser at driftsinntektene falt til 14,38 milliarder kroner fra 25 milliarder kroner i tredje kvartal.

Kontantstrømmen fra driften har så langt i år ligget på rett over 11 milliarder kroner. Likevel har investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter gitt en negativ nettokontantstrøm på 2,2 milliarder kroner, og redusert kontantbeholdningen til rett over én millaird kroner.

Yara skriver i sin rapport at de vil fortsette med å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak og strømlinjeforme driften. Dette skal bidra til å forbedre kontantstrømmen.

- Våre resultater i tredje kvartal var ikke tilfredsstillende, hovedsakelig som følge av at salget av NPK hindres av høye kalipriser. Gjødselsalget tar seg imidlertid opp siden lagereffekter normaliseres og etterspørselen etter mat er robust. Bønder øker gjødselkjøpene, men leveranser i Europa og Nord-Amerika er fortsatt begrenset av at distributørene er tilbakeholdne med å bygge lager for vårsesongen. Yara har vært i stand til å ta markedsandeler ved å kjøre all tilgjengelig nitrogenkapasitet for fullt med en kostnadsposisjon som støttes av lavere gasskostnader i Europa, kommenterer konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International.

Gjødelprodusenten har særlig tro på utsiktene for kornmarginene i 2010. De trekker frem at slik det ser ut er det kun rekordåret 2008 som har vært bedre.

Fortsetter å begrense produksjonen
Yara vil fortsatt begrense produksjonen av NPK frem til kaliprisene blir justert. De venter at produksjonen vil ligge 30 prosent lavere i fjerde kvartal og at avgjørelsen vil få redusert finansiell innvirkning siden kostnadene er variable.

- Etterspørselen etter NPK forventes å normalisere seg når kaliprisen justerer seg til mer bærekraftige nivåer. Inntil det skjer vil Yara fortsette å begrense NPK produksjonen. Vi fortsatte å redusere gjelden i tredje kvartal gjennom videre reduksjon av driftskapitalen med 3 milliarder kroner, sier Jørgen Ole Haslestad.

Nettorentebærende gjelder er blitt redusert til 15,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet fra 18,5 milliarder kroner ved inngangen av kvartalet.

Økte gjødselleveranser
Yara melder at gjødselleveransene lå ti prosent høyere i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. I Europa var det kun NPK som ikke økte. Selskapet har hatt en vekst i volumet volum utenfor Europa på 27 prosent.

- Industrisegmentets marginer økte sterkt sammenlignet med tredje kvartal i 2008, noe som reflekterte sterk kommersiell styring og fordel av forsinkelser i prisjusteringer. Europeiske olje- og gasskostnader falt i tråd med Yaras guiding fra andre kvartal, som reflekterte lavere olje linkede og hub gasspriser, og Yaras beslutning om å fortsette med maksimal spoteksponering i sine energikontrakter, skriver selskapet i en sin resultatpresentasjon.

I fjerde kvartal ser Yara ytterligere reduserte europeiske energikostnader på rundt 1,2 milliarder kroner i forhold til i fjor.