*Nettavisen* Økonomi.

Yuan forbi yen - nærmer seg pund

Illustrasjonsfoto: Deler av Beijings finansdistrikt. Foto: CobbleCC (Wikipedia)

Til tross for uro i de kinesiske finansmarkedene har bruken av den kinesiske valutaen økt den siste måneden og renminbien er nå den fjerde mest brukte oppgjørsvalutaen globalt.

Kinesiske myndigheter har gjennom de siste årene foretatt en rekke tiltak for å legge til rette for økt bruk av den kinesiske valutaen, renminmbi (RMB). På sikt er målet at renminbien skal bli en ledende global reservevaluta, skriver makroøkonom i DNB Markets Camilla Viland i en morgenrapport onsdag.

Bruken av renminbi som oppgjørsvaluta har økt kraftig og i følge en fersk rapport fra SWIFT sto renminbien for 2,79 prosent av globale betalinger i august.

Valutaen har med det gått forbi den japanske yenen og er nå verdens fjerde mest brukte oppgjørsvaluta, etter dollar, euro og pund.

- Til sammenligning var RMB for tre år siden den 12. mest brukte oppgjørsvalutaen med en andel på 0,84 prosent. I august i år var det mer enn 100 ulike land som foretok oppgjør i renminbi. Hong Kong er fortsatt det dominerende senteret for handel i valutaen utenom Kina, etterfulgt av Singapore og Storbritannia, skriver Viland.

Den kinesiske valutaen er nå den mest brukte for grensekryssende handel mellom landene i Asia utenom Midtøsten og Kina og Hong Kong.

- Til tross for den siste tidens uro i de kinesiske finansmarkedene, så fortsetter altså fremmarsjen til den kinesiske valutaen. Men det er enda et godt stykke frem til å bli en reservevaluta på linje med dollaren. For å oppnå en slik posisjon trenger Kina blant annet å gjøre mer for å utvikle finansmarkedene, som for eksempel å liberalisere valutamarkedet ytterligere, mener Viland.

Kina tok de et skritt i denne retning i august da de åpnet opp for at markedsaktører skulle få større innflytelse på kursfastsettelsen. Resultatet ble at renminbien svekket seg som følge av kapitalstrømmer ut av Kina.

- Depresieringspresset ble nok større enn hva kinesiske myndigheter hadde sett for seg og de så seg nødt til å intervenere. Følgelig har valutareservene til Kina blitt mindre og nye tall som kom i morgentimene viser at disse falt med ytterligere 43 milliarder dollar i september. Dette indikerer at den kinesiske valutaen fortsatt er under press og at sentralbanken fortsatt intervenerer for å støtte opp under den. skriver Viland.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.