Gå til sidens hovedinnhold

Nabo-krangelen til Fylkes-mannen

Krangelen om nybygget i Ole Irgens Vei 76, har ikke lagt seg. Nå har enda flere naboer engasjert seg, politiet er kontaktet og en ny klage til Fylkesmannen er sendt.

- Helt utrolig at jeg må ut med 5-600 kroner i nabovarsel samt sytten eksemplarer av søknaden for i hele tatt få vurdert en liten terrasse godkjendt. I alle fall når en ser at naboblokken bare suser igjennom systemet med manglende nabovarsling, parkering og fasadeforandring, sier Bjørn Hellebø som er sikker på at boten hadde vært saftig og kommet fort om han hadde slått opp den vesle terrassen uten å søke.

Lang liste
Hellebø anmeldte før jul saksbehandlerne på byggesaksavdelingen i Bergen kommune til politiet for grov uforstand i tjenesten. Nå har han sammen med naboene brakt byggesaken i Ole Irgens Vei 76 inn for Fylkesmannen for annen gang.

Bygget er tillatt uten dokumenterte parkeringsplasser slik rammetillatelsen krevde, mangelfull nabovarsling, kommunen tilatte en utvidelse av bygget på 35 kvm uten verken å nabovarsle eller kommentere det i sakspapirene. Det er noen av punktene i klagen til Fylkesmannen.

- I tillegg har kommunen definert et utbygg som en utstikker, ifølge tegningene er utbygget 2 meter høyt 2,5 meter bredt og en lengde på 5,5 meter. På toppen skal det et gjerde på 90 cm. Selv ikke med god vilje kan vi akseptere dette som et utstikk når det kommer nærmere enn 4-metersgrensen.

Fasadeendringer
Nå har også naboene oppdaget at det har blitt gjort fasadeendringer på bygget i forhold til det som ligger i tegningene. Bygget har nå flere vinduer enn det går frem av skissene.

- Dette er en fasadeendring som det skal søkes om og som naboene skal varsles om. Vi har ikke hørt noe. Vi trodde at man skulle ta tilbørlig hensyn til nabobebyggelse og ikke ture frem som om naboene ikke eksisterte. Men det gjelder tilsynelatende for Bergen som resten av verden at " money talks", sier Hellebø til iBergen.no.

Tidligere seksjonsleder på byggesaksavdelingen, Jan B. Mjelstad, bekrefter at fasadeforandringer skal varsles.

- Gjør du en eller annen form for endring som vil påvirke utseendet av bygget, skal du melde kommunen og sende nabovarsel. Og det skal ikke store endringene før det utløser søknad og nabovarsel. Det er selvsagt ikke rimelig å søke om allverden, men den korrekte måten er uansett å melde fra til kommunen, sier Mjelstad som presiserer at han nå har en annen jobb i kommunen og ikke arbeider med denne saken lengre.

Har du motatt en søknad om fasadeendring?
- Ikke som jeg kan huske, men som sagt kan dette ha kommet inn etter at jeg sluttet.

Kommentarer til denne saken