I 2015 ble det registrert 335.235 utleggsaker hos namsmennene i Norge. Dette er regninger som selv ikke inkassobyråene klarer å drive inn, men som namsmannen må kreve inn gjennom blant annet trekk i lønna til de skyldige.

På fem år har antall utleggsaker hos namsmannen økt med 48 prosent på landsbasis. Det er altså innkrevingsaker der kreditor ber namsmannen om hjelp til å hente inn penger fra skyldneren.

Det er store forskjeller mellom politidistriktene. Mens det på Svalbard «bare» har vært en økning på 12 prosent de siste fem årene, har Oslo hatt en økningen på over 66 prosent. Du kan se oversikt over utviklingen i de ulike politidistriktene i bildet litt lenger nede i denne artikkelen.

- Mye surr

- Tallene er så store at det er til å få ståpels av, sier namsfogden i Oslo, Alexander Dey, til Nettavisen. Han påpeker at 90 prosent av misligholdte betalinger blir drevet inn av inkassobyråene, og at de 335.235 sakene derfor bare er toppen av isfjellet.

Namsfogden i Oslo sier at det er vanlige ubetalte regninger og forbrukerkreditt som står for den store økningen.

Ifølge Alexander Dey lever stadig flere nordmenn på lånte penger til skyhøy rente.

- Men det er også mye surr. Når du ikke betaler bompengeringen, har du penger til å betale. Du har jo en bil, og mange er trolig på vei til en jobb. Hvorfor man da ikke klarer å betale en regning er ubegripelig, sier Dey.

Han sier at det er mange gjengangere blant skyldnerne som havner hos namsfogden.

- Folk som har hatt betalingsproblemer over lang tid, klarer fortsatt å skaffe seg kreditt. Enten gjør ikke selskapene en god nok kredittvurdering, eller så er ikke grunnlaget for å gjøre en vurdering godt nok, sier han.

Venter økning i Rogaland

I kriserammede Rogaland har antall utleggssaker registrert i Sian økt med 40,7 prosent de siste fem årene. Namsfogd Aud Ruthi Andersen i Stavanger forteller om det samme bildet som Dey i Oslo.

- Det som nå skjer spesielt i Rogaland, har vi nok foreløpig ikke sett de store konsekvensene av. Det vil normalt ta litt tid før sakene kommer inn til namsfogden når folk ikke klarer å betjene sine økonomiske forpliktelser, sier hun.

Andersen sier at tildligere erfaring tilsier at Namsfogden i Stavanger må være forberedt på at saksmengden vil øke fremover, som følge av den økende arbeidsløsheten.

Bedre opplæring

Både Andersen og Dey mener at den unge generasjonen må bli bedre skodd i personlig økonomi.

- Vi må sette den yngre generasjon istand til å gjøre bedre valg enn de voksne gjør i dag. Vi må ha mer personlig økonomi inn i skolen. De unge må lære å sette opp budsjetter og ha et ordentlig forhold til økonomi. De som misligholder mest i dag er 30 til 45 år. Det er voksne, oppegående mennesker som burde visst bedre, sier Dey.