Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivets drømmeplan

Regjeringen vil ha døgnåpen elektronisk forvaltning for å bekjempe skjemaveldet. Næringslivet jubler.

- Vi må bruke mulighetene som IKT gir oss til å utforme tjenester som er bedre tilpassets næringslivets behov. Ikke minst trenger vi et godt samarbeid med brukerne, skriver nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen i forordet til regjeringens handlingsplan for elektroniske tjenester til næringslivet.

NA24 - din næringslivsavis

Fredag legger regjeringen frem handlingsplanen som skal lette byrden for næringslivet. De største utfordringene ligger på tvers i forvaltningen.

Billigere tjenester
Næringslivet bruker enorme summer i et skjemavelde av en annen verden. Med den nye handlingsplanen håper regjeringen å komme dette til livs.

- Vår ambisjon er at forenklingsarbeidet skal gi næringslivet en betydelig kostnadsreduksjon, skriver Andersen i meldingen.

- Dette ønsker vi velkommen, og har lenge sett frem til en forenkling, sier informasjonssjef Jarle Hammerstad i HSH til NA24.

HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. Organisasjonen ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser, og har 11.000 medlemsvirksomheter.

Brukerstyrt forum
I handlingsplanen skal det også etableres et eget brukerforum som skal være en aktiv pådriver og sette fokus på tjenester som forenklinger hverdagen for næringslivet.

- Det har representanter fra en rekke næringslivsorganisasjoner, de mest sentrale etatene når det gjelder tjenester til næringslivet og departementene, heter det i meldingen.

- At det fokuseres på brukerne er veldig bra. Dette har vi savnet, sier Hammerstad.

Mye av kritikken fra tidligere forenklingsprosesser har vært at det ikke har vært etablert på brukernes premisser.

Ønskes velkommen
Nettstedet ehandel.no – som ofte omtales som den offentlige handelsplassen - har fungert dårlig, ifølge Hammerstad. Fordi nettstedet i mindre grad har vært brukergenerert. Dette stedet er i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og skulle gjøre det lettere for elektronisk handel.

Offentlige virksomheter skal her tilbys kostnadseffektiv tilgang til helhetlig e-handelstjenester. Det er også en veiledning i hvordan e-handelstjenester kan bli et effektivt verktøy for bedre, enklere og sikrere innkjøp.

- Det offentlige har innkjøp for 240 milliarder kroner årlig, og kun et titalls millioner genereres gjennom dette nettstedet, sier han.

Han er glad for at den nye handlingsplanen er brukerstyrt og det etablerer et eget forum, og at dette kan komme problemet til liv og handelen blir større.

- Vi vet at våre medlemmer er fornøyd med nettstedet Altinn.no og ønsker den nye handlingsplanen velkommen slik den fremstår nå, sier han.

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser