Forskere tilknyttet den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa har gjennomført en studie der de anvender den vitenskapelige teorien om Det store filteret.

Det store filteret er en hypotetisk forklaring på hvorfor vi aldri har blitt kontaktet av annet avansert liv i verdensrommet.

Les mer om Det store filteret

Teorien tar utgangspunkt i at det gjennom tidenes løp (13,8 milliarder år) har eksistert mange sivilisasjoner i verdensrommet, men at disse sivilisasjonene utslettet seg selv før de behersket kunsten med interplanetarisk kommunikasjon og reise.

I korte trekk er dette et slags selvutslettende filter som stanser sofistikert utvikling etter et viss punkt i evolusjonen.

Det er en forskergruppe ved Nasas Jet Propulsion-laboratorium i California som nå har anvendt Det store filter-teorien i studien «Avoiding The Great Filter: Extra-terrestrial Life And Humanity's Future In The Universe» (Det store filteret: Utenomjordisk liv og menneskehetens framtid i universet).

Les også: Professor med dystert budskap: – Hvis det er liv på Venus, er vi kanskje fortapt

– Eksistensiell katastrofe

Forskerne antyder i studien at menneskeheten kan være på vei mot å bli filtrert av Det store filteret, skriver Sky News.

«Vi postulerer (hevder/påstår uten tilstrekkelig bevis red.anm.) at en eksistensiell katastrofe er i vente, som opptrer som Det store filteret, mens samfunnet vårt gjør eksepsjonell framgang mot utforskning av verdensrommet,» lyder rapporten.

«Det store filteret er et fenomen som utsletter sivilisasjoner før de kan oppnå kontakt med hverandre, noe som kan forklare den kosmiske stillheten,» skriver forskerne.

Les også

Dette er ikke tilfeldig: Flyvertene ser etter noe helt spesielt når de møter deg i døra

Det antas at det er milliarder av planeter i verdensrommet som befinner seg i den såkalte beboelige sonen av et solsystem, i likhet med vår egen planet.

Byggesteiner til liv er allerede påvist i verdensrommet, som for eksempel aminosyrer på meteoritter og vann på Mars. Mange astrofysikere og astronomer mener dette skulle tilsi at det er store sjanser for liv andre steder enn på jorden.

Kjernevåpen, klima og kunstig intelligens

Studien, som ennå ikke er fagfellevurdert, viser til potensielle eksistensielle katastrofer forårsaket av for eksempel kjernevåpen, pandemier, klimaendringer eller kunstig intelligens.

«Det store filteret har potensial til å tilintetgjøre livet slik vi kjenner det, spesielt ettersom hastigheten på vår framgang korrelerer (statistisk sammenheng mellom to målbare størrelser red.anm.) direkte med alvorlighetsgraden av vår undergang,» lyder rapporten.

«Historien har vist oss at konkurransen og spesielt samarbeid innenfor en art har ledet oss til de høyeste toppene innen nyskapning. Allikevel opprettholder vi en oppfatning som ser ut til å være antitesen for langsiktig og bærekraftig vekst: rasisme, folkemord, ulikhet og sabotasje,» skriver forskerne.

Studien understreker imidlertid at det fortsatt er håp for menneskeheten, og at vi kan unngå å filtreres hvis vi tar nødvendige grep.

«Nøkkelen til menneskehetens suksess for å krysse et sånt universelt filter, er å identifisere våre destruktive egenskaper og nøytralisere dem i forkant,» skriver forskerne, ifølge Huffington Post.

Les også: Nasa-fartøy krasjet i asteroide: – Jordboere bør sove bedre nå

Det store filteret: Ni steg i utviklingen

Teorien om Det store filteret ble lansert av økonomiprofessor Robin Hanson i 1998. I korte trekk prøvde Hanson å forklare denne Store stillheten fra verdensrommet med at avanserte sivilisasjoner utryddes før de behersker kunsten med interplanetarisk kommunikasjon og reise.

Dagens teknologi gjør det umulig for oss å oppdage for eksempel radiosignaler som avtar i styrke over lengre distanser, og vi er fortsatt langt unna forestillingen om å kunne bevege oss i lysets hastighet.

I artikkelen «The Great Filter – Are We Almost Past It?» (Det store filteret, er vi nesten forbi det?) skisserer professor Hanson ni steg i utviklingen, hvor siste steg er eksplosiv kolonisering, altså kolonisering utenfor egen planet.

  1. Første steg på denne evolusjonsstigen er det rette solsystemet samt organisk stoff.
  2. Deretter følger steget med reproduktive molekyler.
  3. Enkle encellede livsformer.
  4. Komplekse encellede livsformer.
  5. Seksuell reproduksjon.
  6. Flercellede livsformer.
  7. Intelligente dyr som benytter redskap.
  8. Der vi befinner oss nå.
  9. Eksplosiv kolonisering (verdensrommet).

Ufullstendig liste?

Hanson understreker at listen ikke nødvendigvis er komplett.

«Den store stillheten antyder at ett eller flere av disse stegene er veldig usannsynlig. Det er et Stort filter langs veien mellom enkle døde ting og eksplosivt liv. Det aller meste av ting som begir seg ut på denne stien, kommer ikke i mål. Faktisk så har ingenting blant de milliarder av billioner stjerner i universets fortid klart seg gjennom hele denne stien. Det faktum at hele vårt univers er tilsynelatende helt dødt, antyder at det er veldig, veldig vanskelig for avansert, eksplosivt og varig liv å oppstå,» skriver Hanson.

«Ingen fremmed sivilisasjon har vesentlig kolonisert vårt solsystem eller nærliggende systemer. Så blant alle de milliarder av billioner av stjerner i universets fortid, er det ingen som har nådd det nivået av teknologi og vekst som vi kanskje når snart. Dette punktet antyder at Det store filteret står mellom vanlig dødt materie og avansert, eksplosiv, varig liv. Og det store spørsmålet er: Hvor langt unna dette filteret befinner vi oss?» skriver Hanson.