Regjeringen legger i dag fram den nye Nasjonal Transportplan (NTP) som viser hvilket samferdselsløft regjeringen ønsker å gjøre.

Les også: Her er vinneren

Det er allerede kjent at det kommer en ny firefelts E18 gjennom Telemark til 2,6 milliarder kroner - men kun 900 millioner kroner er statlige penger.

Les mer:Øyner håp for dødsveien

- Resten, 1,7 milliarder, skal bilistene betale når strekningen Langangen-Dørdal er ferdig innen 2019. Dette er sterkt beklagelig og kan ikke kalles som en satsning fra regjeringens side, sier stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Arne Sortevik (Frp) til Nettavisen.

Les også:Du betaler for mer enn hele veien

Stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Bård Hoksrud (Frp) sier til Nettavisen at dette er som å våkne opp etter festen og nachspielet.

- Det betyr jo at bilistene skal betale 65 prosent av prosjektet. I tillegg kommer drift- og rentekostnadene som bilistene også skal betale. Da ender man opp med at bilistene betaler det prosjektet faktisk koster. Og det man får, er en vei som stykkevis og delt, med 4-felts motorvei som går over i 2-felts og deretter 4-felts. Regjeringen legger fram en halleluja-NTP, men i realiteten er det bilistene som må betale mesteparten av regningen, sier Hoksrud.

- Tidenes ran av norske bilister
Hoksrud påpeker at man risikerer hele 8 bompasseringer på strekningen Oslo-Kristiansand.

- Dette kan være tidenes Nasjonal Transportplan, men det er også tidenes ran av norske bilister, sier Hoksrud.

Han mener også at årets NTP er en ren valgkamp-NTP.

- Forrige NTP ble lagt fram i over ett år i forveien av valgkampen. Nå legges den fram kun noen måneder før. Det blir særdeles viktig å se på hvor mye av regjeringens forslag som faktisk blir gjennomført, for finansieringen avhenger jo likevel av de årlige budsjettene, påpeker Hoksrud.

Sortevik påpeker at regjeringen har lovet flere titalls milliarder.

- Det ender opp med at bilistene skal betale hovedsatsingen. Regjeringen tvinger bilistene til å kjøpe enda mer vei på avbetaling, hvor bilistene betaler 65-85 prosent av hver milliard som blir gitt til veiutbyggingen. I dag sprakk trollet, mener Sortevik.

Sortevik mener også at regjeringen har sløst med oljefondpengene. – Vi blir beskyldt for å bruke penger av luft, men det kommer fra en regjering som har klart å sløse bort 600-700 milliarder kroner av oljefondet, sier han.

Han påpeker også at bompengeandelen har økt med 30 prosent under Navarsete.

- Bompengeranet forsterkes. Dette er meget beklagelig. Det går nemlig an å bygge veier uten bompenger, se bare på våre naboland, sier Sortevik.

Les mer om bompengeøkningen: - Dette er politisk plyndring!

Direktør for samdunnskontakt i NAF Håkon Glomsaker, påpeker overfor Nettavisen at staten oppfyller ikke sine forpliktelser.

- Det blir for mye å betale for bilistene. Det er bar at det kommer ny vei, men når bilistene må betale mer enn 50 prosent av prosjektet - da blir det for galt, sier Glomsaker.

Skjev fordeling
- Jernbanesatsingen blir 100 prosent betalt av staten. Det er vel og bra, for vi trenger å utbedre jernbanenettet. Men problemet er at regjeringen lar dette gå ut over veisatsingen, sier Sortevik.

Han undrer seg også over hvorfor næringslivet ikke har reagert kraftigere.

- Næringslivet betaler store deler av regningen med deres omfattende transport. Dette er også ran av næringslivet. De må bli flinkere til å forlange mer av staten, man betaler da nok fra før av i skatt og avgifter, sier Sortevik.

Les også:Slik forsvinner bompengene dine

Det siste fra Nettavisen Motor:

Fikk løfter om ny E18

Sju milliarder til veier i nord

Saab permitterer 750

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor