Regjeringen har levert fra seg den nye Nasjonal Transportplan for 2010-2019.

Det er blitt bestemt at hele 321,9 milliarder kroner skal brukes på samferdsel.

Jernbanen er allerede utropt til den store vinneren, hvor 142 kilometer med nye baner skal bygges.

Den årlige fordelingen av de statlige midlene ser slik ut:

21,2 milliarder kroner skal brukes til veiformål. Dette er inklusive tilskudd til drift av riksvegferger og midler som inngår i rammetilskudd og rentekompensasjon til fylkeskommunene.

9,2 milliarder kroner skal brukes til Jernbaneverket.

1,1 milliarder skal brukes til Kystverket.

Veiene som kommer nå
NTP deles inn i fireårsperioder, hvor følgende store riksvegprosjekter skal startes opp i de kommende fire årene 2010-2013:

Oslo – Ørje / Magnor:

E18 Sydhavna

E18 Melleby – Momarken

E18 Knapstad – Retvedt

Rv 2 Kongsvinger – Slomarka

Rv 35 Jevnaker – Olimb

Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger:

E18 Gulli – Langåker / Bommestad – Sky – Langangen

E39 Eiganestunnelen

Stavanger- Bergen-Ålesund-Trondheim:

E39 Svegatjørn – Rådal

E39 Vadheim – Sande – Førde

E39 Førde – Årdal – Skei – Hornindal

E39 Høgkjølen – Harangen

Rv 13 Øvre Granvin – Voss grense/Mønshaug – Palmafoss (inkl. rassikring)

Oslo-Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø:

E134 Damåsen – Saggrenda

E134 Gvammen – Århus

E134 Stordalstunnelen

Rv 7 Sokna – Ørgenvika

E16 Sandvika – Wøyen

E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo (inkl. rassikring)

E16 Øye – Borlaug

E16 Omlegging forbi Voss

OsloTrondheim (med armer til Ålesund, Kristiansund og Måløy):

E6 Alnabruterminalen

E6 Dal – Minnesund – Skaberud

E6 Ringebu – Otta

E6 Vindalsliene – Korporals bru

E6 Jaktøya – Tonstad

Rv 3 Åsta bru mm.

Rv 15 Strynefjellstunnelane (inkl. rassikring)

E136 Tresfjordbrua

Trondheim-Bodø (med armer til Sverige):

E6 Brenna – Brattås – Lien

Rv 80 Vegpakke Salten, fase 2 (inkl. rassikring)

Bodø-Narvik-TromsøKirkenes (med armer til Lofoten, Sverige, Finland og Russland):

E6 Bru over Rombaken (inkl. rassikring)

E6 Narvik sentrum

E6 Kråkmofjellet

E8 Sørbotn – Laukslett

E6 vest for Alta

E6 Sørkjosfjellet

E8 Riksgrensen – Skibotn

E105 Storskog – Hesseng

Det siste fra Nettavisen Motor:

Fikk løfter om ny E18

Sju milliarder til veier i nord

Saab permitterer 750

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor