Fredag legges neste Nasjonal transportplan fram fra regjeringen, og torsdag var det duket for debatt i Stortinget om alternative måter å tenke utbygging på.

Høyres samferdselspolitiker Ingjerd Schou trakk fram NHOs rapport som viste at 7 av 10 prosjekter fra NTPs fire første år er forsinket, og etterlyste smartere planlegging og større bruk av eksterne miljøer med alternativ kompetanse.

- 80 prosent i rute

Samferdselsminister Marit Arnstad brukte i sitt innlegg mye tid på å plukke fra hverandre denne rapporten, og viste til at de har brukt mer penger på NTP enn det som lå til grunn. Hun viste også til at man de siste årene nettopp har brukt mye ekstern kompetanse på prosjekter, blant annet gjennom såkalte KS1-rapporter.

- Omfanget av forsinkelser er ikke så stort som NHO-rapporten gir inntrykk av, sa Arnstad fra talerstolen.

Hun mener rapporten fra NHO er spekket med metodefeil og at den gir et vesentlig feil inntrykk av hva som faktisk er realiteten. Hun peker på at rapporten mener at et prosjekt som er startet opp for sent, men fullført til rett tid, er å anse som forsinket - og at en også har sammenlignet med planer som ikke er vedtatt.

I NTP er det ikke slik at sluttidspunktet for et prosjekt står nevnt, men det står påpekt om et prosjekt skal starte opp i de fire første årene av perioden, eller de seks siste.

- 80 prosent av prosjektene i NTP er startet opp til rett tid, sa Arnstad.

- 1 av 5 er forsinket

Dette var en innrømmelse stortingsrepresentat Øyvind Halleraker (H) var rask til å påpeke.

- Om 80 prosent av prosjektene er i rute, er det 20 prosent av prosjektene - 1 av 5 - som er forsinket. Det er en ny innrømmelse her i dag. Dette dreier som om måten vi planlegger og bygger på. De metodene vi i dag benytter har antakelig gått ut på dato, og vi har ment at det må være mulig å halvere planleggingstiden, sa Halleraker.

Bård Hoksrud (Frp) påpekte fra talerstolen på sin side at 1 av 5 prosjekter ikke er i rute, og at dette i stor grad skyldes at det ikke er fulgt opp fra Regjeringen.

- I Bamble i Telemark står det at en ikke har kommet i gang med prosjektet i 2013, slik det er forutsatt, fordi det mangler lokale vedtak og planlegging. Men realiteten er at det har manglet penger til å komme i gang med denne planleggingen, og det er et statlig ansvar, sa Hoksrud.

Fredag klokken 12 legges neste Nasjonal Transportplan fram, og da får vi svar på hvordan regjeringen vil få ned antall forsinkelser.