Onsdag la fagetatene fram sitt forslag til hva de ønsker at Regjeringen skal prioritere i neste periode av Nasjonal Transportplan (NTP). Her går det blant annet fram at Avinor vil legge ned en rekke flyplasser, at det skal satses en del - men neppe nok - på tog i det såkalte Intercity-triangelet, og at det ikke vil bli noen prioritering av veier i storbyene.

Les også: Alt om Nasjonal transportplan

Men om vi skal tro nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), er innstillingene som har kommet fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket noe som i all hovedsak er totalt irrelevant.

- Jeg skjønner nesten ikke hvorfor media skriver så mye om dette, for dette er vel det dokumentet som betyr minst i forhold til fremtidens infrastrukturutbygging, sier Hoksrud til Nettavisen.

Årsaken er at dette dokumentet ikke handler om hva Norge trenger av utbygging, men er et spørsmål om hvordan etatene ville prioritert bruken av penger om de hadde fått 25 eller 45 prosent mer penger å rutte med enn de har i dag. Det ligger heller ingen bindinger i det som ble lagt frem, og politisk er det ubehandlet.

Hovedpunkter fra fagetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan.

* Avinor vil investere 24 mrd. kroner og bygge nye terminaler på Gardermoen (ferdig 2017) og Flesland (ferdig 2016) og ha nye lufthavner i Lofoten og på Helgeland

* Nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad, Mo i Rana lufthavn, Røssvoll på Helgeland samt Svolvær lufthavn og Leknes lufthavn i Lofoten

* 150 km ny firefelts vei og 270 km to-/trefelts vei med midtrekkverk med dagens bevilgningstakt

* Forventet befolkningsvekst i byene tvinger fram økt kollektivsatsing

* Mål om under 100 trafikkdrepte innen 2023

* Foreslår utbygging av jernbanen i de største byområdene og i Intercity-området på Østlandet

* For 47 milliarder kroner oppnås første frekvens av Intercity-satsingen. Økes rammen til 136 prosent, kan det bli full Intercity-utbygging i planperioden.

* 100 millioner kroner er satt av til planarbeid for høyhastighetsbane. Jernbaneverket vil først utrede Porsgrunn-Kristiansand-Stavanger og Ringeriksbanen som en del av Bergensbanen.

- Dette er et rent bestillingsverk, og handler mest om hvordan fagetatene ville prioritert om de fikk litt mer å rutte med, ikke hva de mener må gjøres. Her er Stamveiutrendingen mye mer viktig, sier Hoksrud.

Ikke hva Regjeringen ønsker

Ifølge Hoksrud gjenspeiler ikke forslagene som nå legges fram det som reelt sett er ønsket til Regjeringen.

- Både du og jeg vet hvordan dette fungerer. En begynner med et spørsmål om hva en vil få til for 25 og 45 prosent mer. Så begynner den politiske prosessen hvor en legger på en del for å fremstå i godt lys. I en slik prosess vil en jo aldri havne i en situasjon der en først legger fram noe, for så å fjerne deler. Det vil være politisk uakseptabelet. Dette forslaget skal nå sendes ut på høring til alle fylkene, og så rett før valget vil det være en rekke ordførere som står og jubler over at Regjeringen har gitt dem enda mer enn forespeilet, sier Hoksrud.

- Dokumentet er langt på vei et valgkamputspill. At dette skal vedtas rett før valget viser dette veldig klart, sier Hoksrud.

Tror på betydelig økning

Den øvre grensen for forslagene er denne gangen en økning på 45 prosent. Hoksrud tror det reelle tallet vil bli betydelig høyere.

- Regjeringen kjenner på presset til å få til et skikkelig samferdselsløft. Jeg tipper forslaget vil havne nærmere økningen på 65 prosent, som var det NHO nylig ba om, sier Frp-politikeren.

Han påpeker at i det forslaget som nå kom fram, er det blant annet ikke nok penger til å få til en skikkelig utbygging av Intercity-triangelet - som det er unison enighet om at skal prioriteres.

Ligger ikke fast ved regjeringsskifte

Et stort usikkerhetsmoment ved den kommende Nasjonale Transportplanen, er at den skal vedtas formelt rett før valget, og et potensielt regjeringsskifte. Hoksrud gjør det klinkende klart at en borgerlig regjering på ingen måte vil være bundet av det som nå eventuelt vedtas.

- Både vi og de andre partiene vil legge fram vår alternative transportplan, og om det blir et regjeringsskifte vil det være fort gjort å gjøre endringer. Nasjonal Transportplan er i seg selv ikke bindende, og er ikke verdt papiret det er skrevet på om det ikke følges opp i de årlige budsjettene, sier Hoksrud.

Ifølge Hoksrud vil trolig den største forskjellen på en ny transportplan fra dagens regjering, og en der hvor Frp er delaktige, være at en vil snakke mindre om penger, og mer om prosjekter.

- Regjeringen snakker mye om hvor mye penger som skal brukes, og når vi snakker nå presser også du meg på dette med penger, men vi ønsker heller at en skal snakke om prosjekter og mål. Vi sier at vi vil ha ferdig utbygget Intercity-triangelet innen ti år. Vi vil også ha firefelts motorvei mellom Oslo og Stavanger, samt Oslo og Trondheim i samme periode. Så må det bevilges de penger som trengs for å få til dette, sier Hoksrud.