OSLO (Nettavisen): Jaktlisenser, salg- og skjenkeløyver, skjenkekontroller og parkeringsløyve. Dette er noen av oppgavene som utføres på flere av Nav-kontorene landet rundt. Nå ber arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kommunene og etaten om å rydde opp.

- Nav-kontorene bør konsentrere seg om å få flere i jobb, ta seg av ungdom som faller utenfor og generelt forsterke arbeidslinja, sier Hauglie til Nettavisen.

Hun sier hun tror en slik oppfordring vil bli godt mottatt i etaten.

- Trodde det var en spøk

Hun sier hun nesten satte kaffen i vrangstrupen da hun så noen av oppgavene som utføres på noen av landets 456 Nav-kontor.

- Jeg trodde først det var en spøk. På noen Nav-kontor er det lagt inn kreti og pleti av oppgaver, og de ser til forveksling ut som generelle servicekontor, sier Hauglie.

Nav er et samarbeid mellom stat og kommune der noen kommunale tjenester er blitt flyttet inn på Nav-kontorene. Det varierer fra kommune til kommune hva slags tjenester som tilbys. Hauglie fremmer ingen ny Nav-reform og vil ikke tvinge fram en ryddesjau på Nav-kontorene, men hun oppfordrer kommunene til å ta en vårrengjøring.

- Har Nav blitt for stort og uoversiktlig?

- Nav skal ikke være et servicekontor for alt mellom himmel og jord. Noen steder har det vokst ut over sine bredder. Da blir det også vanskeligere for Nav-brukerne som trenger hjelp.

134.000 arbeidsledige

Ifølge de siste AKU-tallene fra Statistisk sentralbyrå er ledigheten nå på 134.000. Hauglie tror det blir verre før det blir bedre. På grunn av omstillingen i olje- og gassnæringen tror hun ledigheten vil øke utover i 2016, men at trenden vil snu i løpet av året og neste år.

- Alle departementene har nå kampen mot ledigheten som sitt hovedmantra, og innenfor mitt felt handler det blant annet om å forsterke arbeidslinja i Nav, sier Hauglie.

Arbeidsministeren kommer med en Nav-melding i mai. Hun varsler en gjennomgang og en opprydding i arbeidsmarkedstiltakene, peker på at tre typer ungdomsgarantier er to for mye og vil ha en gjennomgang av bruken av arbeidsavklaringspenger i løpet av året.

Les også:

Roper varsku om ungdomsledighet på 8,8 prosent

Strengere Nav-regler fikk flere i arbeid i Hedmark

Riksrevisjonen kritiserer NAV

Er du arbeidsledig? Her finner du jobb