NAV melder om en nedgang i antall arbeidsledige i juli.

Justert for vanlige sesongvariasjoner har det i løpet av juli vært en nedgang i antallet ledige på 500 på landsbasis, melder NAV i en melding fredag.

Ledigheten utgjør nå tre prosent av arbeidsstyrken.

Flere langtidsledige
NAV kommer imidlertid ikke bare med gladnyheter. Antallet langtidsledige har nemlig økt.

- Det er nå færre som melder seg som arbeidsledige hos NAV, men det er fortsatt sterk vekst i antall personer som har vært ledige mellom ett og to år. Det betyr at en del av de som ble ledige under finanskrisen har problemer med å finne seg arbeid, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Hilde Olsen.

Økning fra i fjor
Ved utgangen av måneden var det registrert 78.200 helt ledige hos NAV. Dette tilsvarer en økning på én prosent fra samme måned i fjor.

Ti fylker har nå lavere ledighet enn i juli i fjor. Sterkest reduksjon har det vært i Oppland med 13 prosent. I Sogn og Fjordane har ledigheten økt mest med 16 prosent det siste året. Høyest ledighet er det i Oslo med 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet finner vi i Oppland og Rogaland, begge med 2,2 prosent.

Færre ledige menn
Ved utgangen av juli i år var det registrert 45.600 ledige menn. Det er 700 personer færre enn på samme tid i fjor, en nedgang på to prosent.

Dette er første gang siden konjunkturtilbakeslaget startet i 2008 at ledigheten for menn har gått ned i løpet av en tolvmåneders-periode. For kvinner er det fortsatt noe vekst i ledigheten. Det er nå registrert 32.600 ledige kvinner, eller 1600 flere enn i juli i fjor, som tilsvarer fem prosent økning.

Ledigheten øker mest i offentlig sektor
Det siste året har ledigheten økt mest i yrker som er vanlige i offentlig sektor. Sterkest vekst har det vært innenfor akademiske yrker med 20 prosent, barne- og ungdomsarbeid med 15 prosent og helse og pleie og omsorg med 13 prosent. Det har vært nedgang i ledigheten i forhold til ett år tidligere innenfor industriyrker og bygge- og anleggsyrker.

I løpet av juli ble det utlyst tre prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Størst var økningen innenfor ingeniør- og IKT-fag med 34 prosent og kontorarbeid med 26 prosent.

- Overraskende sterke tall
DnB NOR Markets sier i en kommentar at tallene nok en gang er på den sterke siden, som de mener er noe overraskende med tanke på flere lunkne makrotall i det siste. De står også i kontrast til de skuffende tallene fra AKU, som for april viste en økning i arbeidsledighetsraten til 3,7 prosent.

«NAVs tall for arbeidsledigheten har vist seg bedre til å markere skiftene i arbeidsmarkedet enn AKU. I de siste månedene har de indikert en utflating. Det kan bety at også AKU-tallene vil vise stabilisering fremover. I Pengepolitisk rapport fra juni anslo Norges Bank en ledighetsrate på 3,0 prosent både i år og neste år. Dagens tall bør stå seg rimelig godt i forhold til disse anslagene. Snittet hittil i år er 3,0 prosent», heter det i kommentaren.

Stabile tall i Oslo
13.716 personer er registrert som helt ledige i hovedstaden, melder NAV Oslo.

Det er en økning på fem prosent sammenlignet med juli i fjor. De tre siste månedene har antall helt ledige gått ned med én prosent korrigert for vanlige sesongvariasjoner. Arbeidsledigheten er nå på 4,1 prosent.

- Normalt går arbeidsledigheten målt i faktiske tall opp i juli ettersom mange personer registrerer seg som arbeidsledige om sommeren når arbeidsforhold eller studier avsluttes. Korrigerer vi for disse sesongvariasjonene har ledigheten i Oslo gått ned med én prosent eller 91 personer de tre siste månedene. Vi må tilbake til juni 2008 for å finne en tilsvarende nedgang i sesongjustert ledighet, sier fungerende fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum.

Færre nye arbeidsledige – flere langtidsledige
Ved utgangen av juli var det to prosent færre arbeidsledige som hadde vært arbeidssøkere i mindre 26 uker, sammenlignet med samme måned i fjor. Arbeidsledigheten øker mest blant personer som har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn ett år. Det er 77 prosent flere som har vært arbeidsledige i over ett år, sammenlignet med samme tid i fjor.

Flere ledige stillinger i Oslo
Det ble i juli registrert åtte prosent flere stillinger i Oslo i forhold til for ett år siden. De fleste yrkesgruppene har en økning i antall utlyste stillinger, med unntak av akademiske yrker, butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og reiseliv og transport.

Nedgang i flere bydeler
I Bydel Ullern er det åtte prosent færre helt arbeidsledige enn på samme tid i fjor. Bydelene St. Hanshaugen, Sagene og Søndre Nordstrand har også en nedgang i ledigheten. I disse bydelene har antall helt ledige gått ned med henholdsvis syv prosent, to prosent og én prosent.

Bydel Vestre Aker har lavest ledighet i Oslo, på 2,5 prosent, mens Bydel Gamle Oslo har den høyeste ledigheten, på 5,7 prosent. Blant bydelene i Oslo, er det størst ledighetsøkning i Bydel Gamle Oslo. Her har ledigheten økt med 15 prosent fra juli i fjor.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)