Gå til sidens hovedinnhold

- Svindler NAV for 8 milliarder

Det totale anslaget for NAV-svindel er skyhøyt over det NAV klarer å hente inn.

Tirsdag la NAV fram statistikk for andre tertial der det går fram at NAV hittil i år har anmeldt 1057 personer for å ha svindlet NAV for til sammen 222 millioner kroner. Dette er en kraftig økning sammenlignet med tidligere år.

I hele 2014 ble det anmeldt for 271 millioner kroner, mens det i 2012 ble anmeldt for 211 millioner.

8 milliarder

På spørsmål om hvor mye nordmenn svindler NAV for totalt, viser direktør Sverre Lindahl i NAV Kontroll til denne rapporten laget av Proba samfunnsanalyse i 2013, som omhandler svindel av foreldrepenger, dagpenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad, og en denne Proba-rapporten laget om svindel av sykepenger i 2011.

-Ut fra Proba-rapportene anslår vi at det kan være i størrelsesorden 8 milliarder, men her er det betydelig usikkerhet, sier Lindahl.

Økt innsats

- Vi har de senere årene målrettet innsatsen vår, og tar stadig større andeler. Samtidig er det en avveining hvor mye det er mulig å ta av de åtte milliarder kronene.

I dag jobber mellom 120 og 130 personer i NAV Kontroll. Lindahl sier at etaten fikk tilført betydelige midler til kontroll i 2011 og 2012, og at man ville tatt enda flere svindlere hvis NAV hadde fått tilført mer midler til kontroll, men at det er et politisk spørsmål hvor mye man vil bruke på kontroll.

Kontroll i alle ledd

Lindahl poengterer at en økningen i så fall måtte skjedd i hele NAV da det ikke bare er NAV Kontroll som står for arbeidet med å avdekke trygdesvindel. Kontrollvirksomheten foregår i alle NAV-ledd.

Mens NAV Kontroll i 2014 hentet inn 271 millioner kroner i penger som personer bevisst hadde svindlet til seg, hentet NAV totalt inn 1 milliard kroner i penger som var urettmessig utbetalt.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken