(Klikk.no ): Kan barnets navn avsløre alderen din? Om du er en ung mor på 20 år, en gjennomsnittsmor på 30 år eller en eldre mor på 40 år?

Absolutt, mener ekspertene.

Er du 21 år og kunststudent, velger du mest sannsynlig et annet navn enn legen på 42. Det skriver Klikk.no

Alder påvirker
Ta navnene Mathias, Matheo og Theo, for eksempel. Bare ut ifra disse tre, nokså like, guttenavnene kan man si noe om foreldrenes alder.

- Min erfaring fra forskningen forteller at Mathias' foreldre er eldst. Det er stor sjanse for at de er over 35 år. Matheos foreldre er yngst, det er stor sjanse for at de er under 30 år. Mens Theos foreldre trolig er i en alder midt i mellom, antageligvis i alderen mellom 26-35 år, sier Emilia Aldrin til Foreldre.no.

Hun er svensk navneforsker og har skrevet doktoravhandling om navnevalg og sosial status. I doktoravhandlingen, som tar for seg foreldre i Göteborg, har hun analysert betydningen de sosiale faktorene alder, utdannelse, bosted og barnets kjønn har for foreldres navnevalg i Sverige og det viser det seg at alder er den faktoren som påvirker navnevalget aller mest.

- Ofte går den viktige skillelinjen ved 30 år. Foreldre over 30 år velger oftere et vanlig og tradisjonelt navn. De kaller også oftere opp barna etter slektninger. Samtidig er det også disse foreldrene som legger vekt på at navnet skal fungere bra i utlandet, påpeker Emilia Aldrin.

TOPP 10 JENTENAVN 2012

1. Nora/ Norah
2. Emma
3. Sofie/Sophie
4. Linnea/Linea
5. Sara/Sahra/Sarah
6. Emilie
7. Ingrid/Ingri
8. Thea/Tea
9. Leah/Lea
10. Sofia/Sophia

Kilde: Statistisk sentralbyrå

De yngste velger moderne navn
Jo eldre foreldrene er, jo større er sjansen for at barnet skal få et veldig vanlig navn.

Foreldre under 30 år synes i stedet det er viktig med et uvanlig navn. Navnet må ha den rette estetikken.

De yngste og eldste foreldrene, derimot, synes ikke det er viktig at navnet skal være moderne.

Foreldre i aldersgruppen 26-35 velger oftere et navn som er ganske nytt og moderne.

- Det er ingen tvil om at navnet du velger, har sammenheng med hvilken sosial identitet eller livsstil du har. Også faktorer som alder og utdanning har betydning for navnevalget. Det er ikke slik at alle som har en viss utdanning velger samme type navn, men det finnes tydelige fellestrekk, har Emilia Aldrin tidligere uttalt til Foreldre.no

I doktoravhandlingen fant hun at de som velger velkjente, svenske/nordiske navn som Karl og Åsa, gjerne er over 35 år, har universitetsutdanning og bor i enebolig. De som velger nye, uvanlige og engelske eller amerikanske navn, som Dexter og Nicole, er ofte under 30 år, de har ikke universitetsutdanning og de bor i leilighet.

- Det er en opplagt sammenheng mellom utdannelse og alder. Det er veldig få tjueåringer med doktorgrad, fastslår Jørgen Ouren, navnestatistiker i Statistisk sentralbyrå.

Topp 10 guttenavn 2012

1. Lucas/Lukas
2. Emil
3. Mathias/Matias
4. Jonas
5. Alexander/Aleksander
6. William
7. Oskar/Oscar
8. Magnus
9. Markus/Marcus
10. Oliver

Kilde: Statistisk sentralbyrå

De eldste bruker oppkalling
Han mener det absolutt er en sammenheng mellom utdannelse og navnevalg.

- Det er ikke rart at eldre foreldre bruker andre navn enn de yngre. Det kan jo være snakk om 20 års aldersforskjell, sier Jørgen Ouren til Klikk.no .

Han mener de eldste tar med seg sin erfaring når de skal velge navn og oftere kaller opp barna etter slektninger.

Forfatter Birger Sivertsen har skrevet bøkene "Norsk navneleksikon", «Norrøn navnebok» og «Navneboka» Han er enig i at det vil være store forskjeller på hvilke navn en 20-åring og en 40-åring velger til barna sine.

- Preferansene er nok veldig forskjellige. Jeg tror nok en på 20 år er mer opptatt av motebildet enn en 40-åring. Og jo eldre foreldrene er, desto større overblikk har de som regel over hva som er et godt navnevalg og hva som er et dårlig navnevalg, fastslår han.

Birger Sivertsen tror dessuten at de på 20 år er mer påvirket av populærkultur og tv-serier.

- Jo yngre du er, dess mer påvirkelig er du. Etter hvert som du blir eldre bygger refleksjonene seg på – lag på lag. Et godt eksempel er den store Marte-bølgen som kom på 70-tallet. Her var nok de fleste foreldrene mellom 20 og 30 år, sier forfatteren.

Han understreker at dette er lite forsket på, men at de typiske motenavnene trolig velges mest av de yngste foreldrene. Og at oppkalling og mer “stødige” navn kanskje er mer vanlig blant de eldre foreldrene.

- De eldre tenker seg nok mer om før de gir barnet navn. De tar med i betraktningen at dette er navnet barnet skal leve med. Det bør være et tankekors - navnet betyr nemlig mer enn man tror i det øyeblikket der og da.

Les også:

Derfor blir sære navn vanlige

Disse navnene vil ingen ha

Disse navnene går aldri av moten

Disse navnene blir hotte i 2020