Gå til sidens hovedinnhold

Nedgang for Olav Thon

Olav Thon Eiendomsselskap fikk en nedgang på bunnlinjen i fjerde kvartal

Olav Thon Eiendomsselskap fikk en omsetning på 206,7 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 171,5 millioner kroner i samme periode året før.Driftsresultat var 109,8 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 105,4 millioner kroner i samme kvartal året før. Driftsresultatet er belastet av ordinære avskrivninger med 11,4 millioner kroner og andre driftskostnader med 85,6 millioner kroner- Driftskostnadene er også i fjerde kvartal påvirket av at det har vært gjennomført betydelige rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter, heter det i meldingen.Resultat før skattekostnad var 50,2 millioner kroneri fjerde kvartal, mot 58,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor.- For kjøpesentereiendom var 2002 et godt år med generell høy omsetningsvekst i sentrene. Utviklingen har bidratt til leievekst for kjøpesentre, blant annet fordi leiene normalt er knyttet til leietakernes omsetning. Også for godt beliggende butikk- og restaurantlokaler utenfor kjøpesentere har det vært et godt utleie-marked i 2002.Leiemarkedet for kontorlokaler er i betydelig større grad enn markedet for butikk- og restaurantlokaler påvirket av den makroøkonomiske utvikling. Gjennom 2002 var markedet for kontoreiendommer preget av økende ledighet og leiepriser. Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom de ulike geografiske segmentene både når det gjelder pris og etterspørsel. Et sunnhetstegn i markedet er at flere planlagte nye eiendomsprosjekter er utsatt i påvente av bedrede markedsforhold.


Fortsatt nedgang i aksjemarkedene synes å ha medført økt fokus på næringseiendom som investeringsobjekt. Ikke minst har et voksende marked for aktører som formidler eiendommer i form av andeler i selskap opprettet for å eie enkelteiendommene, bidratt til en slik utvikling. Spesielt synes etterspørselen etter eiendom med lange og sikre leiekontrakter å være høy, og har totalt sett bidratt til å opprettholde investeringslysten og aktiviteten i investormarkedet for fast eiendom, heter det i en melding.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot