Gå til sidens hovedinnhold

Nedgraderer Norske Canada-kreditter

Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor nedgraderer kredittratingen på Jan Reinås' datterselskap Norske Skog Canada

Standard & Poor har nedgradert kreditratingen på Norske Skogs datterselskap Norske Skog Canada Ltd. til "BB" fra "BB+".Det er fortsatte svake kreditmål, som ikke er ventet å bedres på kort sikt, som er årsaken til nedgraderingen. Standard & Poors analytiker Clement Ma skriver at selv om markedene har kommet opp fra bunn-nivåene, er ikke en rask forbedring i NorskeCanadas kreditfasiliteter ventet.På samme tid opprettholdt Standard & Poor "BB+" ratingen på en sikret kreditfasilitet på 350 millioner canadiske dollar som har avslutning i 2005.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen