(SIDE2): I en ny undersøkelse utført av analyseselskapet IMC sier over to tredjedeler av mer enn tusen spurte IT-ansvarlige at de ikke prøver å hindre ansatte i å laste ned musikk, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Virusfare
Samtidig oppgir over halvparten at ulovlig kopierte musikkfiler utgjør en reell trussel i forhold til blant annet å spre virus.

Flere fildelingsnettverk er sterkt infisert av filer som inneholder virus og annet rask man ikke vil ha løpende løpsk i et bedriftsnettverk.

Kaster bort tid
Undersøkelsen er bestilt av IT-firmaet McAfee som jobber med sikkerhetsløsninger for nett.

Selskapet sier at bedriftsledere må veie beskyttelse av datautstyr og bortkasting av tid opp mot tillitserklæringen til sine ansatte.

- Til syvende og sist mente de spurte at dette ville kunne utgjøre en betydelig økonomisk risiko.