Én uke etter at kommunevalget er unnagjort kaster eiendomsmeglerne seg inn i boligpolitikken.

SELGE BOLIG? Finn megler

Eiendomsmeglerne mener den kommunale boligpolitikken ikke fungerer, og at politikerne nå må på banen.

Det må bygges flere boliger, er budskapet.

- 5 prosent nok
- Nå er vi på vei mot en prisstigning på 9 prosent i år, og det er ingen ønskesituasjon for oss. For oss og de fleste av våre kunder vil fem prosent være mer enn nok. Vi vil ha et fungerende boligmarked der tilbud møter etterspørsel, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Finn Tveter, i en kommentar.

NEF har nylig gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer. 62 prosent av meglerne mener boligbyggingen ikke møter etterspørselen i de lokale markedene.

38 prosent mener boligbyggingen er i ferd med å dekke gapet mellom tilbud og etterspørsel.

Nærmere 500 eiendomsmeglere har deltatt i undersøkelsen.

Bærum er verstingen
Tveter mener nabokummuner til de store byene har et spesielt ansvar for å drive en mer aktiv boligpolitikk. Han trekker frem Bærum som et spesielt negativt eksempel.

-Her mener det politiske flertallet at Bærum har nok innbyggere og ser det ikke som sin oppgave å avlaste Oslo. Derfor er de ikke proaktive for å legge til rette for bedre kommunikasjon til Oslo. Her lever de på tanken om at ingen boligbygging medfører minimal boligvekst, og det er slik de helst vil ha det.

Tveter sparer ikke på kruttet overfor politikerne i kommunene han selv pendler fra hver morgen.

Han mener Bærum er en av verstingene når det gjelder vilje til konstruktiv boligpolitikk.

-Må ta ansvar
-Bærum er en kommune som nettopp bør ta et ekstra ansvar, mener Tveter.

Han mener kommunene må få en statlig kompensasjon og en utjevning for belastningen med å avlaste Oslo.

Samtidig må sentrale myndigheter ta ansvar for å legge til rette for et godt kollektivtilbud.

-Det er viktig at disse fungerer godt. Det er utrolig at det skal ta 14 minutter fra Lillestrøm til Oslo sentrum, mens det tar 40 minutter fra Kolsås og inn til sentrum, sier Tveter.

Nestleder Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) i Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune svarer på kritikken fra Tveter:

Tilbakeviser
- Vår politikk på dette området har vært helt bevisst, noe vi gikk til valg på. Det er innbyggerne som skal styre dette, ikke politikerne, sier Lilloe-Olsen til Nettavisen.

Han mener Oslo må avlastes, men at dette må skje ved økt utbygging lenger vest, i kommuner som Røyken, urum og Ringerike, som alle har sagt de ønsker vekst.

Lilloe-Olsen tar ikke kritikk på at Bærum kommune er sinker når det gjelder kommunikasjon. Dette er fylkespolitikernes bord, mener han.

- Mast i årevis
- Vi har mast på ny Kolsåsbane i åtte år, sier Lilloe-Olsen, som også mener det vil være avgjørende å få på plass ny Ringeriksbane.

Bruker man 20 minutter fra Hønefoss til Oslo, vil mye se annerledes ut.

Lilloe-Olsen hevder Bærum kommune bygger boliger i fleng. han viser til Fornebu-utbyggingen.

- Her bygger vi en by på størrelse med Lillehammer, så ingen skal si at vi ikke bygger.

Men også her er problemet kommunikasjon. Lilloe-Olsen viser til planene om Fornebubanen, som ble topredert.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

MittOppdrag : Få anbud på jobbben som skal gjøres

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)