(Norsk debatt)

Seniorrådgiver Ivar Pettersen fra Nibio skrev her om dagen et innlegg i Dagens Næringsliv med tittelen: «Mysteriet med matprisene»

Som om dette er et mysterium. Hvilket det ikke er.

Men poenget til Ivar var nok uansett å sette halen på andre enn dagligvarekjedene, som han langt på vei frikjenner fra å bruke makt og samarbeid til å påvirke prisene.

Les også: Varsler sjokkbot til Rema, Coop og Norgesgruppen: – Vi ser svært alvorlig på dette

Luft med mye tåke

Som «dokumentasjon» på denne noe oppsiktsvekkende påstanden bruker han begrepet bruttoavanse. Den prosentvise andelen av utsalgsprisen som går til dekning av kostnader og overskudd, altså.

Det faktum at norske kjeder har muligheten til å ta ut avanse i mange ledd i kjeden er noe seniorrådgiveren ikke tillegger noe vekt.

Ei heller det faktum at alle de pengene norske leverandører må betale for hylleplassen sin - ikke er med i dette «regnestykket».

Påstandene han kommer med er i beste fall luft, altså. Luft med mye tåke. Men det var nok også meningen. Vil jeg tro.

Les også: Jeg fatter ikke at vi aksepterer dette

De andre forklaringene

Pettersen har derfor funnet på tre andre forklaringer på dette «mysteriet»

Disse er importvernet, bearbeidingskostnadene og momsen(!).

Og det eneste han oppnår med dette er å sørge for at prisene fortsetter å være et mysterium. Hvilket de ikke er.

La meg begynne med én enkel, men viktig sannhet: Priser dannes ikke av kostnader - de dannes av kjøpekraft. Norske boligpriser er et godt eksempel. Eller oljeprisen for den sakens skyld.

Ja, dere skjønner sikkert tegningen. I motsetning til Pettersen.

Videre er der interessant å se på matprisene i EU. Som er høyst ulike mellom medlemslandene, selv om de har en felles politikk for jordbruk og mat og at det i tillegg ikke finnes handelsbegrensninger mellom landene.

Les også: «Vi gjør Norge fattigere»

Maten i Danmark er ganske nøyaktig dobbel så dyr som i Polen - til tross for korte avstander og fri flyt av varer og tjenester. Maten i Danmark er dobbelt så dyr som i Polen fordi kjøpekraften i Danmark er dobbelt så høy som i Polen. Minst!

Det er ikke mer komplisert enn som så

Det er derfor ikke slik at det norske importvernet på enkelte landbruksprodukter gjør maten dyrere - det gjør bare at de som eksporterer disse varene til Norge får litt mindre betalt. Det er ikke mer komplisert enn som så.

Nøyaktig det samme gjelder for bearbeidingskostnader. Har man høyere kostnader enn sine konkurrenter reduseres inntjeningen. Med prisen skjer det ingen verdens ting.

Ingen virksomheter i verden kutter kostnader for å gi bort dette gjennom å selge til en lavere pris - de gjør det for å øke inntjeningen. Dette er grunnleggende økonomiske sammenhenger, som seniorrådgivere burde forstå - selv om de ikke er økonomer.

Her kan du lese flere innlegg av Anders Nordstad.

Med momsen gjelder mye av det samme. Størrelsen på momsen påvirker statens inntekter. Og ikke noe særlig annet. Eller er det noen som tror på at forslaget til SP om å kutte momsen med tre milliarder vil komme forbrukerne til gode?

Jo, det er ikke forbudt å tro. Verken på julenissen eller andre fantasifigurer.

Tåkelegger bildet

Så hva Ivar Pettersen ønsker å formidle med sitt innlegg er sannelig ikke godt å forstå.

Les også: Det er noen som tjener på det norske importvernet

Annet enn et ønske om å tåkelegge bildet for folk flest enda mer. Og det er helt sikkert sterke interesser som ønsker dette, men dette målet helliger virkelig ikke middelet. Dette blir for dumt rett og slett.

Det kan altså være lurt å se andre steder for å finne svaret, Pettersen.

Å kikke nærmere på kjedene selv kan være et lurt sted å starte.