Gå til Nettavisen Motor

Mens aldersgruppen 15 til 24 år utgjør 12 prosent av befolkningen, var 22 prosent av de forulykkede i fjor i denne aldersgruppen.

– Ungdom er en risikogruppe, det er spesielt yngre menn som er overrepresentert i statistikken, sa fungerende UP-sjef, Runar Karlsen, nylig til Nettavisen.

Les mer:930 skadde i juni

Selv om antall drepte og skadde i trafikken har sunket i år sammenlignet med i fjor, er det likevel flere som råkjører.

Antall førerkortbeslag har økt med ni prosent fra første halvår 2008 (3096 beslaglagte førerkort) til første halvår 2009 (3376 beslaglagte førerkort).

– For årets første sommermåned ser det ut til at utviklingen fortsetter da 16 prosent flere førerkort ble beslaglagt av UP i juni i år sammenlignet med juni i fjor, fortalte Karlsen til Nettavisen.

Les mer:Så mange mister lappen.

Hjernen ikke fullt utviklet
Professor og hjerneforsker Leif Gjerstad mener 21-årsgrense på billappen vil gi færre dødsulykker.

– 21-årsgrense kunne ha vært en fornuftig og gunstig aldersgrense. Da ville vi sannsynligvis fått en nedgang i antall dødsulykker i trafikken, fortalte Leif Gjerstad, professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo, nylig til Nettavisen.

Les mer:Vil ha 21-årsgrense for førerkort

18-åringer har ifølge Trygg Trafikk 40 ganger så stor ulykkesrisiko som eldre og mer erfarne sjåfører. En viktig årsak til dette er at pannelappene – hjernens framre del, ikke er ferdig utviklet hos de fleste 18-åringer.

Gjerstad sier at pannelappene på et gjennomsnittsmenneske ikke er ferdig utviklet før man er nærmere 20 år.

Les også:Her møter Jens trafikkdøden

– Autosperre er en løsning
Foreningen Nei til Frontkollisjoner ønsker nå at ungdom under 25 år bør få autosperre for å kjøre over 90 km/t. Samtidig etterlyser de mer midtrekkverk.

Nei til Frontkollisjoner mener at ungdom som nettopp har fått seg sertifikat og som kjører en rask og stor bil, kan være rene dødsmaskinen.

– En erfaren lastebilsjåfør kan ikke kjøre over 80 km/t da lastebilen er sperret for å kjøre over denne fartsgrensen. Dette burde gjelde for ungdom under 25 år også, hvor farten er sperret på enten 80 km/t eller 90 km/t, sier administrerende kontakt i Nei til Frontkollisjoner, Per-Kaare Holdal, til Nettavisen.

Han mener at ungdommen trengs å beskyttes mot seg selv og andre, og henviser til Leif Gjerstad som påpeker at hjernens framre del ikke er ferdig utviklet hos de fleste 18-åringer.

– Det er mange ungdommer som ikke har utviklet full forståelse for hvordan høy fart kan forårsake tragiske ulykker, sier Holdal.

– Regjeringen svikter
Holdal mener at regjeringen svikter fullstendig i arbeidet med fysisk sikring av veiene.

– I 2008 skulle de bygge 10 kilometer midtrekkverk og maktet 6,4 kilometer i år, 2009, skulle de bygge 15 kilometer og rekker kanskje halvparten. Dette er en hjerterå politikk på bekostning av våre medmenneskers liv og helse, sier Holdal.

Holdal påpeker at Vegvesenet er kraftig på etterskudd i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten i Norge – både i forhold til sine egne handlingsplaner og i forhold til Nasjonal Transportplan for perioden 2006 til 2015, som gjelder nå.

– I den første fireårsperioden skulle Vegvesenet gjennomføre tiltak som er beregnet å gi en reduksjon i tallet på drepte og hardt skadde på 180. Men til nå har de bare fått gjennomført tiltak som gir halvparten så stor effekt, sier Holdal.

Trafikkdirektør Vegdirektoratet, Kjell Bjørvig, har beklaget dette overfor NRK.

– Vi beklager særlig at vi ikke har bygd mer midtrekkverk, for erfaringene fra Sverige er svært gode. De har hatt en konstant nedgang i tallet på møteulykker, sa Bjørvig.

Nei til Frontkollisjoner skal møte politikere både under en fakkelstafett som starter den 19. august i år, og som avsluttes den 09.09.09 i Oslo, og da vil foreningen minne politikerne om følgende:

– De politikere som nå foran valget lover midtrekkverk og fysisk midtsikring av veien i kommende periode og ikke har vilje til å gjennomføre dette – holder da ikke ord på vegne av framtidige drepte og skadde. Og hvis de ikke lover 1000 km midtrekkverk og midtsikring av veien den kommende stortingsperiode, bør de ikke velges, sier Holdal.

Les også:Norge verre enn Albania

– Svenskene klarer det
I 2007 fantes det 1770 kilometer midtrekkverk på 2+1-veier i Sverige, og 1810 kilometer midtrekkverk på motorvei. Totalt finnes det nå rundt 4000 kilometer med midtrekkverk i Sverige, opplyste Vägverket overfor Nettavisen i februar i år.

Seksjonsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Finn Harald Amundsen, oppga i mars overfor Nettavisen at Norge hadde 112 kilometer midtrekkverk totalt på to- og trefelts vei.

Les mer:Her frontkolliderer vi

Les mer:Norge: 106 km. Sverige: 3830 km

I Sverige blir det bygget 30 mil vei med midtdelere hvert år, og man har her møtesikret 40 prosent av hovedveiene, og planlegger å møtesikre 85 prosent av alle hovedveier innen 2015.

Svenskene har hatt en pen nedgang i antall dødsulykker på veiene, med 471 drepte i 2007 og 412 drepte i 2008.

– Et av de største tiltakene vi har gjort, er å møtesikre veiene våre, fortalte pressesekretær i Vägverket Thomas Andersson til Nettavisen.

I fjor ble hele 256 mennesker drept på norske veier, og i 2007 ble 230 mennesker drept i trafikken. Norge opplever altså tragisk økning i antall trafikkdrepte.

– Vi i Norge har i gjennom alle år tilsammen ikke bygget mer midtrekkverk enn det svenskene bygger på et kvart år, understreker Holdal.

Nei til Frontkollisjoner påpeker at midtrekkverk fungerer meget effektivt mot tragiske ulykker.

Advokat Gunnar Grette i Nei til Frontkollisjoner har tidligere påpekt overfor Nettavisen at etter at den ulykkesbelastede riksvei 134 Drammen-Hokksund ble bygget ut med midtrekkverk, så forsvant ulykkene totalt.

Holdal påpeker også at ved å redusere antall drepte og skadde i trafikken ved å bygge midtrekkverk, vil dette bli spart inn igjen i form av sykehus- og trygdeutgifter.

Ved hjelp av tall fra TØI har Nei til Frontkollisjoner beregnet at det kostet samfunnet 6,3 milliarder kroner for antall drepte og skadde i frontkollisjoner for 2007 i perioden fram til 31. oktober.

Disse tallene skyldes en nærmest fullstendig manglende sikkerhet mot frontkollisjoner på 2- og 3-feltsveier oppgir Nei til Frontkollisjoner.

Ifølge Statens vegvesen kan 200 millioner kroner gi 200 kilometer med midtrekkverk. Utgiftene for møtesikring av veiene kan slik forsvares med hva det koster samfunnet per tapte liv i frontkollisjoner.

Les mer:Derfor er Sverige bedre enn oss

Holdal mener det er ansvarsfraskrivelse å ikke ta politiske grep, og Nei til Frontkollisjoner stiller seg spørrende til hvorfor politikerne her til lands ikke kan gjøre de samme grepene som i Sverige.

Les også:Derfor er norske veier så dårlige

Har du eksempel på en vei som er helt håpløs?
Send oss bilder og fortell hvorfor.

Det siste fra Nettavisen Motor:

930 skadde i juni

Dette ble for drøyt

Vil ha 21-årsgrense for førerkort

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor