Gå til sidens hovedinnhold

NHO støtter pensjonskommisjonen

Hvis man ikke får igjennom en pensjonsreform nå, risikerer man svekkelse av andre norske velferdsordninger, mener NHO.

Vi risikerer store skatteøkninger, slik at både verdiskaping og velferd vil svekkes kraftig. Vi risikerer også at pensjonssystemet etter hvert bryter sammen, heter det i en pressemelding fra NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Dobbelt så mange

Årsakene til dette er at i løpet av få 10-år vil antallet alderspensjonister i Norge dobles.

Samtidig reduseres andelen av befolkningen som er i yrkeslivet. Dette er utfordringer som Norge deler med de fleste andre europeiske land. Noen av dem har allerede foretatt de justeringer som er nødvendige for å sikre fremtidig verdiskaping og velferd.

Livsinntekt

Pensjonskommisjonen fremmer flere viktige forslag som skal gjøre det mulig å tilpasse seg utfordringen på en hensiktsmessig måte. Den ønsker å styrke arbeidslinjen ved å la opptjeningen være basert på livsinntekten og ikke bare gjennomsnittet av de beste årene.

Det blir noe større sammenheng mellom det man betaler inn og det man får tilbake i form av pensjon. Det gis åpning for fleksibel avgang for alle, og en betydelig pensjonsmessig belønning ved å stå i arbeid. Forslaget om endring av systemet med særaldersgrenser er også meget konstruktivt i arbeidet med å begrense tidligpensjoneringen.

Tilfredsstiller ikke

NHO ønsker at deler av pensjonen skal fonderes på samme måte som tjenestepensjonsordninger. Pensjonskommisjonens forslag til regler om et statlig pensjonsfond tilfredsstiller ikke dette. NHO støtter et mindretallsforslag om et fondert innskuddselement i folketrygden. NHO går imot et annet mindretallsforslag om obligatorisk tjenestepensjon, heter det i pressemeldingen fra NHO.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping