Gå til sidens hovedinnhold

Nekter å godta AFP-forslag

Bedriftene blir nødt til å øke gjelden sin betydelig med de nye AFP-reglene.

- Det er uaktuelt å godta forslaget fra Finanstilsynet om nye AFP-regler som vil påføre bedriftene vesentlig mer gjeld, skriver NHO i en melding.

- Forslaget bryter med forutsetningene i en AFP -avtale som NHO i 1998 inngikk med arbeidstakerorganisasjonene og Regjeringen, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Den viktigste forutsetningen i den avtalen er at bedriftene ikke skal påføres større økonomiske belastninger enn dagens ordning vil gjør.

Opp mot 20 Prosent
- For enkelte bedrifter vil egenkapitalen bli svekket med 20 prosent, skriver NHO.

En slik svekkelse av egenkapitalen kan være dramatisk for bedriftene og vil blant annet større problemer med hente kreditt for å gjennomføre planlagte investeringer. NHO vil straks innlede samtaler med Finansdepartementet, Arbeidsdepartementet og LO med krav om politiske løsninger som kan være i tråd med det resultatet som ble forhandlet frem 2008.

Økt gjeld
Finanstilsynet sier at ny AFP skal regnskapsføres som en "ytelsesbasert flerforetaksordning". I praksis betyr det at fremtidige pensjonsforpliktelser skal regnskapsføres som gjeld.

Dette er hvorfor partene i arbeidslivet har understreket at AFP, som en tariffestet ordning, ikke kan likestilles med andre fonderte tjenestepensjonsordninger.

Både LO og NHO har vært helt tydelige mot Finansdepartementet om at det er avgjørende at man kommer frem til en løsning som betyr at AFP ikke skal balanseføres.

- AFP er en integrert del av pensjonsreformen og vil etter NHOs mening også bryte med forutsetningene for pensjonsforliket. Svaret på hva som skal skje med AFP og balanseføring blir derfor et politisk spørsmål, sier Oppegaard.

Og han fortsetter:- Finansdepartementet og Arbeidsdepartementets følger opp løftene om en videre prosess sammen med partene. Resultatet av denne prosessen må konkludere med at AFP ikke får krav om balanseføring.

Oppegaard legger til at han tar sikte på å få dette avklart innen kort tid. Garantert innen utgangen av andre kvartal 2011. Videre påpeker Oppegaard at Finanstilsynet uansett har uttalt at det er lite trolig at foretakene vil ha tilstrekkelig informasjon til å innregne en forpliktelse i årsregnskapet for 2010.

Les flere saker på NA24

Kommentarer til denne saken