Ungdommer i sommerjobb bør øke arbeidsmoralen og ståpåviljen før de stiller krav til arbeidsgiveren. Det forteller administrerende direktør John G. Bernander i NHO i et intervju med Dagens Næringsliv.

Han mener norsk ungdom er privilegerte, og henviser til LOs sommerpatrulje som gir ungdom i jobb informasjon om deres krav og rettigheter.

- Vi har lagt inn at våre medlemmer må være tydelige om hva som forventes i arbeidslivet. Det er de enkle ting; at du møter presis på jobb, legger engasjement i å gjøre jobben godt og må yte for å få. Dessuten om hvordan man skal forholde seg til kunder. Ungdom får ofte jobb i servicebedrifter. Der skal kunden stå i sentrum - ikke den ansatte, og ikke arbeidsgiveren. Den beste måten for ungdommen å vise at de duger på, er at det blir stilt tydelige krav og forventninger, sier Bernander til DN.

Bernander mener hardt arbeid gir minst tredobbel glede og stolthet, og at det lærer unge verdien av penger slik at de kan lykkes senere i livet.

Dessuten ser det bra ut på CV-en.

- Uansett kompetanse: Arbeidsgivere som skal rekruttere, legger vekt på at du har vist aktivitet og arbeidsvilje. Det kan jeg si på vegne av alle i NHO, sier han.

NHO sender for tiden ut en sjekkliste til arbeidsgivere som bruker unge sommervikarer:

1. Skriftlig avtale må inngås
2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
3. Feriepenger skal utbetales separat
4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, bl.a. i HMS
5. Adgangen til nattarbeid er begrenset
6. 13-15-åringer kan bare ta «lett» arbeid
7. Vær tydelig som leder

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)