(SIDE2): - Halvparten av alle frukt- og grønnsaker i norske butikker inneholder rester av sprøytegift, skriver Niels Christian Geelmuyden i den nye boka si «Sannheten på bordet».

I boka, som refser norske mat- og helsemyndigheter og matindustrien selv - kommer forfatteren med en rekke knusende beskyldninger om både oppdrettslaksen, jordbruket, kvaliteten på kyllingkjøttet og hvordan maten vi spiser, kan gå på helsa løs.

Geelmuyden er særlig opptatt av alle giftstoffene han mener fins i norsk konvensjonelt jordbruk.

- Hvis man spiser et «normalt» kosthold basert på kostholdsanbefalingene. Vil man da få i seg altfor mye giftstoffer?

- Ifølge Mattilsynets egne prøvetakinger inneholder rundt halvparten av alle konvensjonelle frukt- og grønnsaker i norske butikker rester av sprøytegift. En tredjedel av prøvene inneholder rester av mer enn en gifttype. Hva som utgjør farlig mengde, strides man om. Det som synes sikkert er at både giftmengdene og Mattilsynets grenseverdier til stadighet økes. Det er flere grunner til å reise spørsmål ved fenomenet «grenseverdier». Ettersom giftstoffene opptrer i stadig nye og mer komplekse kombinasjoner, er det også grunn til advare mot det som kalles cocktaileffekter. Disse finnes det per i dag svært liten forskning om. Et vel så vesentlig poeng i boken er at konvensjonell matproduksjon tilfører plantene, dyrene og i sin tur dermed menneskene et svakere immunforsvar sier Geelmuyden til Side2.

Hans ønske har vært å skrive en kritisk, folkeopplysende og grundig kildebelagt bok om moderne matproduksjon.

- Det har lenge ant meg at matprodusenter og myndighetsorganer i mer eller mindre uskjønn forening gir befolkningen misvisende opplysninger når det gjelder maten vi blir anbefalt å spise. Jeg har villet undersøke hvordan maten blir til, hva den består av og ikke minst hvilke mangler den har, sier Geelmuyden til Side2.

Han mener en god grunn til å lese boka hans er bevisstgjøring.

- Håpet er at folk blir mer bevisste når de velger mat til seg og sine. Hvis det er sant at mennesker blir hva vi de spiser, er ingen spørsmål viktigere enn nettopp dette: Hva er det vi spiser?

Det er mange matvarer og bransjer som får gjennomgå i boka hans. Her er noen høydepunkter:

- Halvparten av alle frukt- og grønnsaker i norske butikker inneholder rester av sprøytegift

- Hver femte oppdrettslaks dør i anleggene på grunn av dårlige forhold. Ingen annen matvare ser ut til å inneholde flere miljøgifter.

- Nesten alt konvensjonelt dyrket korn i Norge inneholder muggsoppgift.

- 15 prosent av alle par i Europa nå er ufrivillig barnløse, antakelig på grunn av maten de spiser.

- Kyllingkjøtt inneholder like mye kolesterol som pinnekjøtt. Det inneholder også en økende mengde av antibiotikaresistente bakterier.

Geelmuyden mener de fleste av oss stoler nokså blindt på myndighetenes anbefalinger.

- Generelt er det mitt inntrykk at Mattilsynet og de øvrige kontrollorganene på matområdet har valgt å betjene mektige næringsinteresser mer enn forbrukernes interesser. Jeg tror hovedproblemet består i at de fleste av oss velger å stole nokså blindt på myndighetenes uoppholdelige forsikringer om at maten er trygg eller «trygt innenfor grenseverdiene»

- Hva tenker du at norske helsemyndigheter bør gjøre?

- Norske mat- og helsemyndigheter bør i langt større grad motvirke systematisert feilernæring og mishandling av dyr. Generelt synes jeg man plikter å forklare forbrukere at det finnes en sammenheng mellom hvordan vi behandler planter og dyr, og hvordan det går med vår egen helse, vårt eget immunforsvar og vår egen forplantningsevne.

- Hva er det viktigste vi bør gjøre når vi handler mat?

- Velge så fersk, uoppvarmet, ren, næringsrik, gjenkjennelig og giftfri mat som mulig. Sett gjerne grensen ved fem ingredienser på varedeklarasjonen. Foretrekk fisk og dyr som selv har fått bestemme hva de skal spise.

- Hvis man ikke klarer å følge alle rådene dine, hva vil du si er det viktigste å holde seg unna/spise mer/mindre av?

- Mindre kjøtt. Mer planter. Mest økologisk.