(SIDE2:) Svenske Match lanserer snusen «01» og «02» som skal være en moderne nyhet for snusere.

Det fuktige tobakkspulveret hevdes å skille seg ut fra andre merker når det gjelder smak, format og design.

Forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens Institutt for rusmiddelforskning (Sirus) er ikke negativ til den såkalte designsnusen - så lenge den ikke rekrutterer unge brukere.

- Muligens vil et mer brukervennlig og trendy snusprodukt ytterligere stimulere flere røykere til å forlate en livstruende form for nikotinopptak til en livreddende form? Og kanskje vil også flere ungdommer som ellers ville begynt å røyke nå begynne med et trendy snusprodukt isteden? Begge disse overgangene vil være gunstig i et folkehelseperspektiv. Men min bekymring er likevel at et nytt snusprodukt på markedet vil kunne rekruttere ungdom som ellers aldri ville ha begynt med tobakk overhode. Det vil i så fall være uheldig, sier han.

Mer nikotin
«01» er en Original Portion og «02» er en Strong Portion med høyere innhold av nikotin. Smaken hevdes å være rund med naturlig tobakkskarakter og med innslag av grønne urter, eik og sedertre og nøtter.

Snusfirmaet fikk kritikk for nettopp høyt nikotininnhold i en svensk dokumentar i fjor. Siden 2005 har selskapet utviklet åtte nye produkter med høyere nikotininnhold enn cirka 8 milligram som ellers er normalt i snus. Det står ingenting om tilsetningsstoffet som øker nikotinavhengigheten på boksen.

BAKGRUNN: - Snus gjør deg mer avhengig

- Ikke kult
Svenske Match mener snusnyhetene som går under navnet «The Lab Series» er skreddersydd snus for den morderne forbruker. Den kommer med porsjonsposer som er lengre og smalere enn en vanlig porsjonssnus, og renner angivelig mindre enn tradisjonell snus. Boksen har et nøytralt design, etter ønske fra forbrukerne, skrives det i en pressemelding.

- Forbudet mot tobakksreklame begrenser heldigvis industriens mulighet til å kommunisere direkte mot ungdom. I den grad industrien anvender andre teknikker for å skape et inntrykk blant ungdom av at snusbruk er kult og trendy, er dette udelt negativt. Selv om snus er 90 prosent mindre farlig enn å røyke er ikke snus risikofritt, og vil ofte resultere i nikotinavhengighet. Etter mitt skjønn er den eneste hensiktsmessige anvendelsen av snus for røykere som ikke klarer å slutte på andre måter. Men for disse kan snus faktisk være et livreddende alternativ, sier Lund.

Han understreker at vi må ha evnen til å kunne erkjenne at tilstedeværelsen av snus i samfunnet ikke er udelt negativ.

- Dette sitter langt inne hos mange – men heldigvis stadig færre helseaktører - og har sammenheng med et inngrodd og lite rasjonelt tobakkshat.

Tall fra markedsinstituttet Nielsen viser at det ble solgt over 26 millioner snusbokser i Norge i 2008, noe som er en økning på nesten 25 prosent målt mot året før, skriver Swedish Match.

Hva er generelt årsaken til at nordmenn begynner å snuse?

- For det første et stadig mer røykefiendtlig samfunnsklima som øker motivene for å slutte, og snus har i mange år vært den mest utbredte sluttemetoden for røyking. For det andre innføringen av stadig flere røykfrie fellesarenaer som gjør at snus tas i bruk som et substitusjonsprodukt. For det tredje at brukerne av snus – til forskjell fra røykerne – har karakteristika ved seg som gjør de til effektive bortlæringsmodeller eller spredningsagenter. For det fjerde at toppidrettsutøvere som bruker snus bidrar til å normalisere og attraktivisere atferden. Og for det femte – og ikke minst viktig – at snusindustrien utvider sitt varesortiment, glamoriserer pakkene, tilsetter smak og gjør produktene mer brukervennlig.