(SIDE2): En norsk forsker mener at små doser nikotin kan redde hjernen til nyfødte som har fått for lite surstoff under fødselen.

- Forsøket mitt viste at griser som hadde fått en liten dose nikotin etter å ha blitt kunstig utsatt for surstoffmangel, tålte fraværet av oksygen bedre enn de som ikke hadde fått nikotindosen, sier lege Jannicke Hanne Andresen, som skrevet doktorgrad ved pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet, til Forskning.no.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Stor dødelighet
Omkring 23 prosent av verdens barnedødelighet skyldes skader barna får etter surstoffmangel under fødselen. Andresen håper funnene kan overføres til behandling av spedbarn som har fått alvorlig oksygenmangel under fødselen, og uttrykker at det er viktig å finne en effektiv behandling som ikke er for kostbar.

Doseringen av nikotin er viktig om man skal bruke dette som en behandlingsmetode, og feildosering kan få fatale følger.

- Nikotin opptrer motsatt i store og små mengder. Store mengder nikotin forårsaker celledød, mens små doser motvirker celledød, og kan dermed begrense slike skader i hjernen, sier Jannicke Andresen.

Må forske videre
Grisungene i undersøkelsen fikk tilført nikotin i en time. Dette tilsvarer omtrent det samme nikotinnivået som et menneske har i blodet etter å ha røkt en sigarett.

Dette hadde god effekt, og man fant blant annet et lavere nivå av det skadelige stoffet sukrat. I tillegg hadde hjernen produsert mer enn normalt av proteinet BDNF, som er en naturlig beskytter for hjernen.

Det kan derimot ta litt tid før man kan sette behandlingsmetoden ut i praksis. Størrelsen på nikotindosen må forskes videre på, samt man må finne ut om doseringen skal reguleres om mor har brukt nikotin under svangerskapet.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!