«Ønsker ikke hysteri, men at man forholder seg til forskningen. Ser frem til handl.progr. m/kraftige klimatiltak fra FrP,» tvitrer Nina Jensen onsdag morgen.

Hun er generalsekretær i WWF-Norge - og lillesøsteren til Frp-leder Siv Jensen.

- Frp er genialt uklare
- Hva legger du i denne meldingen?

- Ethvert parti som ønsker å posisjonere seg for regjeringsmakt må vise til konkrete tiltak og handling på klimautfordringen. Når Frp nå forsøker å bekrefte at de tar klimautfordringen på alvor, så har jeg store forventninger til hva som kan komme ut av helgens landsmøte, sier hun - angivelig uten ironi.

Les Stavrums blogg: Dårlig klima for fornuft

- Hva er det Frp har sagt eller gjort som viser at de tar dette alvor?

- Her er de genialt uklare, men de innrømmer at deler av klimaendringene er menneskeskapte - uten at de vil si hvor stor betydning det har, sier hun.

- Mange er usikre på hvor Frp står
- Hvor mye av æren tar du for at Frp nå er «på gli» i klimaspørsmål?

- Når det gjelder om jeg vil ta på meg æren - absolutt ikke. Hadde de lyttet til meg og WWF hadde politikken vært tindrende klar, med kutt i utslipp, stans i fossile investeringer og kraftig satsing på fornybar energi, svarer miljøentusiasten.

- Hvordan vurderer du fra et faglig ståsted de innrømmelsene som er kommet?

- Det er litt underlig at man i gjentatte debatter ikke klarer å være tydelige på dette. Frp er jo nettopp kjennetegnet av å være ekstremt tydelige, så her må de bli tydeligere på hva de mener og hva de vil. Mange er med rette usikre på hvor Frp står, hevder Nina Jensen.

- Har tiltro til Ketil Solvik-Olsen
- Hva mener du er de mest positive signalene som kommer fra partiet?

- Jeg synes det er oppløftende at Frp endelig bekrefter at det er menneskeskapte klimaendringer og at de vil gjøre noe med det. Jeg har tiltro til Ketil Solvik-Olsen når han fremhever at de har mange klimatiltak - men etterlyser listen.

- Samtidig skal de ha honnør for å ville opprette et eget fond som skal satse på fornybar energi i utviklingsland. Det er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre - sørge for at de 1,4 milliarder menneskene som i dag mangler energi, får tilgang til dette fra fornybare kilder.

- Ingen partier holder mål
- Hvilke parti holder mål i miljø- og klimaspørsmål?

- Ingen, men flere som har mange gode tiltak! Det som er viktig for oss, er at klimatiltakene er gode nok. På det nåværende tidspunkt er det ingen av de politiske partiene har vist nok handlekraft i vår tids største utfordring, sier Nina Jensen.

Frp vil i sin miljø- og klimapoitikk, følgende:

  • Ta klimautfordringene på alvor. Vi har ikke programfestet at FNs klimapanel tar feil, slik andre påstår. Vi sier derimot at vi har en skepsis til FNs klimapanel fordi kritiske røster ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Dermed tror vi at klimapanelets konklusjoner blir ufullstendige.
  • Bruke gulrot fremfor pisk, for å få folk til å handle og tenke miljøvennlig.
  • Ha aktive miljøtiltak fremfor passive avgiftstiltak.
  • At den eller de som forårsaker påviselig skade ved å forurense også skal stilles økonomisk ansvarlig for skaden.
  • Komme med økonomiske incitamenter for å velge miljøvennlige alternativer. For private ved hjelp av støtteordninger og for bedrifter ved hjelp av bedre avskrivingssatser.
  • Gjennomføre samarbeid med Sverige om et grønt sertifikatmarked. Dette vil gi kapital til grønne prosjekter som ellers ville vært ulønnsomme.
  • Sørge for at inntekter fra eventuelle miljøavgifter skal øremerkes miljøtiltak, slik at disse avgiftene ikke brukes på andre ting.
  • Opprette fond for forskning på nye miljøvennlige energikilder for at Norge skal kunne ligge i forkant.
  • Skape grobunn for teknologiutvikling, høy verdiskaping og god levestandard.
  • Styrke oljevernberedskapen langs kysten.

Mer fra Nettavisen: